Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zasady rekrutacji do burs oraz harmonogram dla kandydata

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 9 kwietnia, 2021 - 15:01
zaktualizowany: piątek, 9 kwietnia, 2021 - 15:13
Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego do burs na rok szkolny 2021/2022 znajdują się w załączeniu.

29 kwietnia od godziny 9.00 pod adresem: warszawa-bursy.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. 

Rodzice/opiekunowie prawni/kandydaci będą mogli pobrać druk deklaracji kontynuacji.

Od 11 maja od godziny 12.00 będą mogli się rejestrować nowi kandydaci.

Przed wypełnieniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

 

Szczegółowy harmonogram:

Harmonogram zapisów dla kandydatów do burs w roku szkolnym 2021/2022
   
Data Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od do
29 kwietnia
godzina 9.00
10 maja
godzina 15.00
Pobranie z systemu - plik do pobrania deklaracji lub odbiór od dyrektora bursy (upoważnionej osoby) druku deklaracji kontynuowania pobytu przez wychowanków
Złożenie w bursie/
przesłanie wypełnionej i podpisanej przez rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniego wychowanka deklaracji 
11 maja
godzina 12.00
30 lipca
godzina 16.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów
Złożenie w bursie pierwszego wyboru wniosku przez nowych kandydatów
Na wniosku niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia ze szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
2 sierpnia
godzina 16.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych
2 sierpnia
godzina 16.00
4 sierpnia
godzina 10.00
Potwierdzanie w systemie woli zamieszkania w bursie,
do której kandydat został zakwalifikowany
Potwiedzenie w systemie woli zamieszkania jest warunkiem przyjęcia do bursy.
4 sierpnia
godzina 14.00
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
4 sierpnia
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

Pliki do pobrania: