Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zasady rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego na rok szkolny 2021/2022 oraz harmonogram dla kandydata

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 15 kwietnia, 2021 - 17:09
zaktualizowany: czwartek, 15 kwietnia, 2021 - 17:09
Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego do placówek wychowania pozaszkolnego na rok szkolny 2021/2022 znajdują się w załączeniu.

5 maja od godziny 12.00 pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego. 

Rodzice/opiekunowie prawni/uczestnicy zajęć w roku szkolnym 2020/2021 będą mogli zarejestrować się i wskazać zajęcia, na które uczęszczali i chcieliby kontynuować. 

 

Od 14 maja od godziny 15.00 w elektronicznym systemie rekrutacji na zajęcia będą mogli się rejestrować rodzice/opiekunowie prawni/kandydaci nowi.

Przed wypełnieniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

 

Szczegółowy harmonogram:

Harmonogram zapisów dla kandydatów
 do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artstycznego w roku szkolnym 2021/2022
   
DataEtap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od do
5 maja
 godzina 12.00
13 maja
 godzina 16.00
Rejestracja (logowanie się ) w systemie kandydatów kontynuujących  
6 maja
godzina 12.00
13 maja
godzina 19.00
Złożenie w placówce / placówkach
deklaracji kontynuacji przez kandydatów kontynuujących
14 maja
godzina 15.00
31 maja
godzina 16.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów 
14 maja
 godzina 16.00
31 maja
godzina 18.00
Złożenie w placówce / placówkach
wniosku przez nowych kandydatów
4 czerwca22 czerwcaUdział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek
25 czerwca
 godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych
28 czerwca
 godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
1 lipca
 godzina 12.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

Pliki do pobrania: