Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Krok po kroku - Zapisy do placówek wychowania pozaszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 23 kwietnia, 2021 - 09:08
zaktualizowany: piątek, 23 kwietnia, 2021 - 11:14

Definicje:
Kandydat kontynuujący to uczestnik, który w roku szkolnym 2020/2021 brał udział w zajęciach organizowanych w placówce wychowania pozaszkolnego prowadzonej przez m.st.
Warszawę, w której chce się ubiegać o przyjęcie na takie same zajęcia lub bardzo podobne. Zajęcia mogą różnić się poziomem zaawansowania, zakresem treści lub nazwą.

Kandydat kontynuujący może również wybrać nowe zajęcia, w placówce wychowania pozaszkolnego, w której już uczestniczył w zajęciach. W takim przypadku będzie brał udział w
rekrutacji jako nowy kandydat.

Nowy kandydat to uczeń szkoły lub wychowanek przedszkola, który w roku szkolnym 2021/2022 chciałby uczęszczać na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w
placówce wychowania pozaszkolnego.

Rodzic / opiekun prawny / pełnoletni kandydat kontynuujący, który chce wybrać te same
lub podobne zajęcia w placówce wychowania pozaszkolnego, do której uczęszczał w roku
szkolnym 2020/2021:
1. zapoznaje się z zasadami rekrutacji oraz harmonogramem zapisów,
2. rejestruje się poprzez stronę internetową pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
3. uzupełnia dane osobowe,
4. uzupełnia dane kontaktowe, pamiętając, że na podany adres mailowy przesłana zostanie informacja o zakwalifikowaniu na zajęcia, będzie możliwość odzyskania hasła, a także
otrzymywania komunikatów o zajęciach,
5. dokonuje wyboru zajęć, w których uczestniczył lub podobnych,
6. drukuje deklarację kontynuacji,
7. podpisaną przez rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniego kandydata deklarację kontynuacji składa/przesyła w sposób określony przez dyrektora placówki,
8. osoba przyjmująca podanie potwierdza złożenie dokumentu,
9. instruktor / nauczyciel w placówce potwierdza możliwość kontynuacji,
10. jeśli kandydat ma potwierdzoną kontynuację, jest przyjęty na zajęcia.

Rodzic / opiekun prawny / pełnoletni nowy kandydat:
1. zapoznaje się z zasadami rekrutacji oraz harmonogramem zapisów,
2. zapoznaje się z ofertą zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl
3. rejestruje się poprzez stronę internetową pod adresem: warszawa- pozaszkolne.pzo.edu.pl
4. uzupełnia dane osobowe,
5. uzupełnia dane kontaktowe, pamiętając, że na podany adres mailowy przesłana zostanie informacja o zakwalifikowaniu na zajęcia, będzie możliwość odzyskania hasła, a także
otrzymywania komunikatów o zajęciach,
6. dokonuje wyboru zajęć,
7. sprawdza czy na zajęcia wymagany jest udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
8. drukuje podanie,
9. podanie podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniego kandydata składa/przesyła w sposób określony przez dyrektora każdej z placówek, w której wybrał
zajęcia,
10. sprawdza w systemie termin/y badania uzdolnień kierunkowych na zajęcia w placówce/ach, które wybrał,
11. bierze udział w badaniach uzdolnień kierunkowych na zajęcia w placówce/ach, które wybrał,
12. sprawdza w systemie czy został zakwalifikowany czy niezakwalifikowany na wybrane zajęcia,
13. otrzymuje maila z informacją o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu w ciągu 7 dni od podania informacji w systemie,
14. weryfikuje listę wolnych miejsc i może brać udział w rekrutacji uzupełniającej wg tego
samego schematu,
15. weryfikuje listę wolnych miejsc i może brać udział w rekrutacji na wolne miejsca po rozpoczęciu roku szkolnego na zasadach określonych przez dyrektora placówki,
16. bierze aktywny udział w zajęciach przez cały rok szkolny.

Pliki do pobrania: