Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 12 maja, 2021 - 14:06
zaktualizowany: środa, 12 maja, 2021 - 14:08

17 maja br. od godz. 8.00 pod adresem: warszawa.edu.com.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system wspomagania rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

 

Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę wraz z rodzicami będą mogli zalogować się/zarejestrować się do systemu, wprowadzić  dane, wybrać szkoły i oddziały - ułożyć listę preferencji i złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru.

 

Wypełniony wniosek będzie można złożyć w następujący sposób:

  • podpisać profilem zaufanym i przesłać w systemie

     lub

  • wydrukowany wniosek, podpisać i  jego scan przesłać na adres poczty elektronicznej szkoły pierwszego wyboru (adresy e-mail szkół przeznaczone wyłącznie do rekrutacji znajdują się na stronach internetowych szkół),

     lub

  • wydrukowany wniosek, podpisać i złożyć osobiście w szkole pierwszego wyboru.

 

Wniosek  musi być podpisany przez kandydata i jego rodziców (wystarczy jeden podpis rodzica/opiekuna prawnego).