Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ile szkół można wskazać we wniosku?

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 13 maja, 2021 - 09:23
zaktualizowany: czwartek, 13 maja, 2021 - 09:23

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych  szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę we wniosku rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 mogą wskazać dowolną liczbę szkół, a  w nich dowolną liczbę oddziałów.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXV/713/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 1380).

Pliki do pobrania: