Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Możesz zmienić decyzję o wyborze szkoły ponadpodstawowej, oddziałów oraz złożyć wniosek

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 25 czerwca, 2021 - 14:52
zaktualizowany: piątek, 25 czerwca, 2021 - 14:55

Od 25 czerwca od godz. 8.00 do 14 lipca do godz. 15.00 kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych mogą: 

  1. Zmienić decyzję  dotyczącą wyboru szkół i oddziałów.

W celu wprowadzenia zmian  w wniosku, kandydat wraz z rodzicem/opiekunem prawnym  powinien  udać się do szkoły pierwszego wyboru,  zwrócić się do komisji rekrutacyjnej  o anulowanie złożonego wniosku, wprowadzić nowe informacje i ponownie  złożyć go osobiście lub elektronicznie wraz wymaganymi dokumentami w tej szkole, która  teraz jest szkołą pierwszego wyboru. 

  1. Złożyć wniosek – dotyczy kandydatów, którzy nie złożyli wniosków do 21 czerwca br.  

W elektronicznym systemie pod adresem: warszawa.edu.com.pl należy wybrać opcję „Zaloguj się”/„Zarejestruj się”, wypełnić wniosek, w tym wybrać szkoły i oddziały,  następnie złożyć go osobiście lub elektronicznie w szkole pierwszego wyboru wraz z wymaganymi dokumentami.