Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 2 lipca, 2021 - 13:27
zaktualizowany: piątek, 2 lipca, 2021 - 13:27

Do 14 lipca 2021 r.  do godz. 15.00 kandydaci do  klas pierwszych szkół ponadpodstawowych  składają w szkole pierwszego wyboru:

- kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

Kopie muszą być poświadczone z zgodność  z oryginałem  przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. Kopie dokumentów mogą być składane osobiście lub elektronicznie na adres mailowy  podany przez szkołę.