Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 22 lipca, 2021 - 08:50
zaktualizowany: piątek, 30 lipca, 2021 - 14:27

W czwartek 22 lipca o godz. 12.00 opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych.

W terminie 23 lipca -30 lipca kandydaci będą potwierdzali wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani – by to zrobić, muszą w niej złożyć oryginały dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

2 sierpnia  zostaną opublikowane  wyniki i ostateczne listy przyjętych i nieprzyjętych. W tym samym dniu o godz. 16.00 w elektronicznym systemie rekrutacyjnym i na stronie: edukacja.warszawa.pl pojawi się informacja o wolnych miejscach.

Od 3 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Rekrutacja ta będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.