Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych: publikacja list

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 22 kwietnia, 2021 - 20:59
zaktualizowany: czwartek, 22 kwietnia, 2021 - 20:59
23 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się na koncie dziecka:

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia dzieci, w terminie od 23 do 29 kwietnia (do godz. 16:00)  potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy kliknąć przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce”.
    Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga dostarczania do  przedszkola/szkoły druku potwierdzenia woli.

lub

  • dostarczając do placówki do której dziecko zostało zakwalifikowane wypełniony druk potwierdzenia woli zapisu.

 

Niepotwierdzenie woli zapisu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci, system automatycznie potwierdzi wolę zapisu.