Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 15 czerwca, 2021 - 15:06
zaktualizowany: wtorek, 15 czerwca, 2021 - 15:06

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 16 czerwca br. o godz. 16:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

przedszkola.edukacja.warszawa.pl

W postępowaniu rekrutacyjną mogą brać udział wszystkie dzieci, również te które zostały przyjęte (rodzice potwierdzili wolę zapisu) lub którym wskazane zostało miejsce.

Rodzice/prawni opiekunowie którzy:

  • brali udział w postępowaniu rekrutacyjną mogą po zalogowaniu się do systemu skorzystać
    z zakładki „złóż podanie w rekrutacji uzupełniającej”,
  • nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym mogą skorzystać z zakładki „zarejestruj się”.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.

W sytuacji zakwalifikowania do przyjęcia dziecka, które jest już przyjęte do innego przedszkola/szkoły, lub otrzymało wskazanie przedszkola/szkoły, rodzice/prawni opiekunowie, przed potwierdzeniem woli zapisu, muszą pisemnie zrezygnować z miejsca w placówce, do której dziecko zostało wcześniej przyjęte/wskazano miejsce. Brak pisemnej rezygnacji będzie podstawą nieprzyjęcia dziecka.