Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Znamy stypendystów edukacyjnych Prezydenta m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 19 października, 2016 - 20:53
zaktualizowany: poniedziałek, 24 października, 2016 - 19:33
Po raz dziewiąty Prezydent m.st. Warszawy przyznała stypendia edukacyjne uzdolnionym uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wybitne osiągnięcia w nauce w r. szk. 2015/2016. Stypendyści szkół ponadgimnazjalnych otrzymali wyróżnienia podczas gali, która odbyła się 19 października 2016 r. w siedzibie Centrum Nauki Kopernik. Stypendia za osiągnięcia w gimnazjum zostały przekazane uczniom podczas organizowanych w dzielnicach uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Spośród 555 złożonych wniosków (w tym 485 z gimnazjów oraz 70 ze szkół ponadgimnazjalnych) stypendium za r. szk. 2015/2016 otrzymało 217 uczniów (w tym 162 za osiągnięcia w gimnazjum oraz 55 ze szkół ponadgimnazjalnych).

Wśród grona tegorocznych stypendystów znaleźli się np. laureaci międzynarodowych konkursów i olimpiad o następujących osiągnięciach: srebrny medal na Matematycznej Olimpiadzie Środkowoeuropejskiej - Austria 2016; II nagroda w Międzynarodowych Zawodach Modelowania Matematycznego w Singapurze 2016; drugie miejsce w Międzynarodowych Zawodach Fizyków (Paryż); złoty medal w INESPO (International Environment Sustainability Project Olympiad) - 2016 w Untrecht, Holandia;  brązowy medal  w drużynie - międzynarodowy drużynowy turniej młodych fizyków - Rosja 2016; srebrny medal na XXII Bałtyckiej Olimpiadzie Informatycznej w Helsinkach; najlepsze tłumaczenie z Polski podczas Europejskiego Konkursu dla Młodych Tłumaczy JuvenesTranslatores 2015/2016 (Konkurs Komisji Europejskiej).

Tegoroczni stypendyści zajmują się niecodziennymi dziedzinami i tak są wśród nich np.:

- wiceprezes jednego z trzech w Polsce klubów wystąpień publicznych Toastmasters - Gavel Club dla młodzieży pod patronatem Stowarzyszenia Absolwentów Oxford i Cambridge;

- współtwórca nowego ogólnopolskiego projektu edukacyjno-informatyzującego we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej, nieletni ekspert w ogólnopolskim projekcie dotyczącym przyszłej edukacji  z zakresu programowania  i informatyzacji szkolnictwa - tytuł Lidera Cyfryzacji oraz członka Ogólnopolskiej rady lokalnych ministrów cyfryzacji;

- uczniowie na stażu badawczo-rozwojowym E(x)plory w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego PAN w Pracowni Bioinżynierii Komórek Macierzystych; stażu badawczym w ramach projektu „Politechnika i Uniwersytet młodego chemika";

- zaangażowani wolontariusze: w fundacji SINTAR – promocja wśród społeczności czeczeńskiej kultury polskiej; Wolontariusz w Światowych Dniach Młodzieży; pomoc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w Fundacji pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Hipoterapia"; wolontariusz w Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi; dwukrotna zdobywczyni nagrody NON SIBI za szczególne działania na rzecz innych osób.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, wysokość stypendium to 1000 zł dla gimnazjalisty oraz 2000 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (wypłacane w dwóch ratach). Na stypendia edukacyjne Miasto przeznaczyło w 2016 r. roku w sumie 264 500 zł. 

Wszyscy stypendyści otrzymali również pamiątkowe plakiety i dyplomy.

Uroczystość w CNK uświetnił występ chóru szkolnego z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV oraz pokaz popularno-naukowy, przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik.

Serdecznie gratuluję stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom, a  wszystkim uczniom rekomendowanym do tego wyróżnienia życzę kolejnych sukcesów.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

 

Źródło informacji: