Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla szczególnie uzdolnionych uczniów

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 10 maja, 2017 - 09:52
zaktualizowany: środa, 10 maja, 2017 - 09:53
Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały Rady m.st. Warszawy, zmieniającej treść obowiązującego regulaminu przyznawania stypendiów edukacyjnych.

Z końcem kwietnia br. zakończono konsultacje koncepcji, dotyczącej dostosowania ramowych założeń programu WARS i SAWA do zmian wynikających z reformy oświaty. Przedłożony projekt aktualizacji spotkał się z przychylnością zainteresowanych, w związku z czym przystępujemy obecnie do następnego etapu prac. Kolejnym krokiem będą zmiany merytoryczne dotyczące roli Kapituły i szersze wykorzystanie potencjału instytucji warszawskich.

            Informacja zwrotna od adresatów danego programu jest dla nas bardzo ważna, dlatego kontynuując tę formę dyskusji zapraszamy w szczególności przedstawicieli warszawskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wyrażania opinii o kolejnym, aktualizowanym programie samorządowym, tj. regulaminie udzielania stypendiów edukacyjnych SAPERE AUSO. Prosimy o przesyłanie opinii:

a) poprzez dodawanie komentarzy na facebooku WARSA i SAWY: https://www.facebook.com/WARS-i-SAWA-217708155334184/ lub
b) na adres e-mail: stypendia@edu.um.warszawa.pl

Ze względu na napięty harmonogram prac nad aktualizacją programu stypendialnego będziemy wdzięczni za przekazywanie Państwa spostrzeżeń najpóźniej do poniedziałku – 15 maja 2017 r.

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia regulaminu udzielania stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla szczególnie uzdolnionych uczniów wraz z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach.    

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

 

Źródło informacji: 

Pliki do pobrania: