Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uczniów zdolnych

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 19 czerwca, 2017 - 15:29
zaktualizowany: poniedziałek, 19 czerwca, 2017 - 15:29
w połowie maja br. zakończyliśmy elektroniczne konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie stypendiów m.st. Warszawy dla uzdolnionych uczniów.

Przedłożony projekt aktualizacji spotkał się przychylnością zainteresowanych, w związku z czym trwają obecnie prace nad procedowaniem przyjęcia zmian przez Radę m.st. Warszawy.          

Planujemy, aby nowy regulamin przyznawania ww. stypendiów, obejmujący również wnioski składane za osiągnięcia odnotowane w roku szkolnym 2016/2017, wszedł w życie do końca bieżącego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia br.

Szczegółowe informacje będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Biura Edukacji: www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Dla ucznia i rodzica – Stypendia oraz przekazane bezpośrednio zainteresowanym pod koniec sierpnia br.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy