Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 27 czerwca, 2017 - 11:44
zaktualizowany: czwartek, 29 czerwca, 2017 - 13:07
Szanowni Państwo - uprzejmie informuję, że z uwagi na dynamiczny przebieg prac nad zmianą dotychczasowego regulaminu stypendialnego, związany m.in. z trwającą w Ministerstwie Edukacji Narodowej dyskusją nt. wsparcia rozwoju uczniów zdolnych, wnioski o stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy w roku 2017 przyjmowane są na podstawie obowiązujących dotąd zasad.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/1033/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m.st. Warszawy, stypendium przysługuje uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, uzyskującym wybitne osiągnięcia w nauce, będącym laureatami konkursów czy olimpiad przedmiotowych lub mającym dorobek w pracy naukowej lub twórczej (zasady w załączniku nr 1).

Wnioski (wzór w załączniku nr 2), zawierające szczegółowy opis wybitnych osiągnięć edukacyjnych ucznia odnotowanych w r. szk. 2016/2017, można składać do 31 sierpnia br. w kancelarii Biura Edukacji przy ul. Górskiego 7 (liczy się data wpływu do biura).


Jednocześnie informuję, że termin składania wniosków może ulec przedłużeniu (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, komunikat w sprawie pojawi się na początku nowego roku szkolnego na stronie internetowej Biura Edukacji).

 

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon 1) Zasady udzielania stypendiów49 KB
Microsoft Office document icon 2) Wzór wniosku62 KB