Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 4 września, 2017 - 15:18
zaktualizowany: środa, 20 września, 2017 - 12:46
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że 31 sierpnia 2017 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła dwie uchwały dotyczące stołecznych rozwiązań w zakresie wspierania uzdolnionych, tj. w sprawie:

1)     zatwierdzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pn. Warszawski System Wspierania Uzdolnionych (uchwała nr LIV/1331/2017): http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D1AD893D-0D7F-48ED-AF6A-11DEDCA3001E,frameless.htm

2)    stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów (uchwała nr LIV/1332/2017,  Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 7241), dostęp: http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=7241

 Zgodnie z uchwałą, o której mowa w pkt 2 – od kolejnej edycji programu stypendialnego (stypendia za osiągnięcia w r. szk. 2017/2018) obowiązuje nowy regulamin udzielania stypendiów.

Zwracam jednak uwagę na fakt, że stypendia SAPERE AUSO za rok szkolny 2016/2017 przyznawane są na dotychczasowych zasadach (uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r., Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 110, poz. 3963, dostęp: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/3CA8225D-C8CA-4848-8343-1A5C36E14B4B,frameless.htm ) z tym zastrzeżeniem, że:
a) termin składania wniosków o przyznanie stypendium przedłuża się do 29 września 2017 r.,
b) podniesiono wysokość stypendium, która wynosi 3 800 zł brutto za wybitne osiągnięcia odnotowane w szkole ponadgimnazjalnej oraz 2 000 zł brutto za wybitne osiągnięcia odnotowane w gimnazjum, a jego wypłata odbywa się jednorazowo w terminie do 30 listopada 2017 r.

 Z poważaniem
Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

 

Źródło informacji: