Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Rekrutacja 2018 już się rozpoczęła!

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 30 maja, 2018 - 10:22
zaktualizowany: środa, 30 maja, 2018 - 10:27
Zgłoszenia do programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci
Zgłoszenia do programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

 

Można już zgłaszać się do naszego programu na następny rok szkolny. Na rejestrację nowych kandydatów czekamy do końca czerwca!

 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uzdolnień uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych.
 
Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomagamy też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego. Nie przyznajemy stypendiów pieniężnych o charakterze socjalnym.

 

Rekrutację prowadzimy przez internet.

  
Każdego roku w maju i czerwcu czekamy na nowe zgłoszenia do naszego programu.

Formularz rejestracyjny:
baza.fundusz.org/rejestracja

  

Źródło informacji: