Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zmiany planowane w regulaminie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 23 sierpnia, 2018 - 09:35
zaktualizowany: czwartek, 23 sierpnia, 2018 - 10:16
Rok szkolny 2017/2018 był pierwszym rokiem wygaszania 113 warszawskich gimnazjów. Uczniowie tych szkół znaleźli się w oddziałach przyłączonych do nowo utworzonych lub dotychczas funkcjonujących szkół podstawowych, bądź do szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z obecnym prawem oświatowym są to „uczniowie dotychczasowych gimnazjów”.

Wielu z nich osiąga znaczące wyniki i realizuje swoje naukowe pasje. Dziś uczą się równolegle z rówieśnikami, którzy rozpoczęli naukę w siódmej klasie nowej szkoły podstawowej. Obie grupy uczniów mogą brać udział w konkursach i olimpiadach. Wszyscy mają zainteresowania i ambicje. 
W roku szkolnym 2019/2020 oba roczniki będą kandydowały do pierwszych klas tych samych szkół średnich, mimo iż realizują inne podstawy programowe.

W minionym roku szkolnym toczyła się w kraju publiczna debata na temat skomplikowanej i trudnej sytuacji tych nastolatków. Analizowaliśmy również wyzwania organizacyjne, dydaktyczne i wychowawcze stojące przed dyrektorami, nauczycielami i rodzicami uczniów. Warszawa – największe miasto – ma, ze względu na skalę i wyż demograficzny, więcej problemów związanych z wprowadzoną reformą.  Samorząd warszawski, w ramach swoich uprawnień i możliwości, przygotował i wdraża różne działania naprawcze. Jednym z nich jest też decyzja o rozszerzeniu grupy uczniów, którzy mogą w okresie wyznaczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako okres przejściowy, ubiegać się o stypendia fundowane z budżetu miasta.

Po konsultacji środowiskowych zdecydowaliśmy by, mimo likwidacji gimnazjów, umożliwić dostęp do ubiegania się o stypendia uczniom klas drugich i trzecich wygaszanych szkół oraz otworzyć program stypendialny dla uczniów, którzy ukończyli siódmą, a w przyszłym roku szkolnym, ósmą klasę szkoły podstawowej.
Jesteśmy przekonani, iż wprowadzenie przez warszawski samorząd możliwości wsparcia edukacji obu, sztucznie podzielonych przez pośpieszną reformę oświaty grup uczniowskich, będzie dobrze służyć rozwojowi naszego miasta.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad zmianami w uchwale nr LIV/1332/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7241). Bieżące informacje dotyczące stanu prawnego będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Joanna Gospodarczyk

Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

Tagi: