Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Znamy tegorocznych stypendystów m.st. Warszawy SAPERE AUSO

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 16 listopada, 2018 - 15:14
zaktualizowany: środa, 21 listopada, 2018 - 10:37
Po raz jedenasty Prezydent m.st. Warszawy przyznała łącznie kolejnych 208 stypendiów uzdolnionym uczniom.

Spośród blisko pół tysiąca przedłożonych wniosków, zgodnie z obowiązującym od bieżącej edycji nowym regulaminem, niniejsze stypendia zostały przyznane w dwóch kategoriach:
1) za osiągnięcia w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży (79 stypendiów),
2) za osiągnięcia w klasach dotychczasowych gimnazjów (116 stypendiów) oraz za osiągnięcia w siódmych klasach szkół podstawowych (13 stypendiów), po decyzji o otwarciu programu stypendialnego dla uczniów, którzy ukończyli siódmą, a w r. szk. 2018/2019 ósmą klasę szkoły podstawowej (alfabetyczne listy w załączeniu).  

O tegoroczne stypendium m.st. Warszawy mogli ubiegać się uczniowie wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, twórczymi bądź społecznymi, odnotowanymi w roku szkolnym 2017/2018. Wysokość jednorazowego stypendium od 2017 r. wynosi 3 800 zł za osiągnięcia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz 2000 zł za osiągnięcia w klasach dotychczasowych gimnazjów oraz siódmych i ósmych klasach szkół podstawowych. Od 2008 r. stypendium otrzymało już 2193 osób na łączną kwotę 3,3 mln zł. Wyróżnienia „SAPERE AUSO” przyznawane są uczniom, którzy mają ugruntowane pasje i wyjątkowe często osiągnięcia w wybranej dziedzinie wiedzy. Dodatkowo, katalog kryteriów został przygotowany tak, aby stypendystę m.st. Warszawy charakteryzowały również wybitne osiągnięcia twórcze lub społeczne.

Wśród grona tegorocznych stypendystów znaleźli się np. laureaci międzynarodowych konkursów i olimpiad o następujących osiągnięciach: brązowy medal na XXV Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej; srebrny medal w Międzynarodowym Turnieju Młodych Fizyków - Chiny 2018; Singapore International Mathematics Challenge 2018; srebny medal na XV Hanoi Open Mathematics Competition – Wietnam 2018; brązowy medal na Bałtyckiej Olimpiadzie Informatycznej – Szwecja 2018; finalista International History Bee 2018 European Championship Varsity Division – Czechy 2018; V miejsce w kategorii „wojny światowe” na Międzynarodowej Olimpiadzie Historycznej „International History Olympiad” – Republika Federalna Niemiec; Chemistry First Place Winner -  27th dr. Ibrahim Arikan International Research projects Contest – Turcja 2018; Fourth Place Grand Award Winner - Intel International Science and Engineering Fair – USA 2018; laureat European Junior Olympiad in Informatics – Rosja 2018.      

Tegoroczni stypendyści zajmują się niecodziennymi dziedzinami i tak są wśród nich np.:
- pasjonat astrofotografii (praca naukowa z kosmologii – Constraints on modern cosmological models; koordynator merytoryczny w projekcie „szkolne planetarium”; wolontariusz z ramienia Klubu Astronomicznego „Almukantarat”);
- przewodniczący Komitetu Doradczego oraz Pomysłodawca Fundacji na rzecz Polskiej Młodzieży im. Ludwika Rajchmana;
- poseł do Parlamentu Dzieci i Młodzieży, autor zwycięskiego projektu do budżetu partycypacyjnego „Bemowski Zestaw Ekologicznego Psa”;
- autorzy prac badawczych, np.: „Zastosowanie biokatalizatorów do otrzymania czynnych pochodnych benzoksazolu” – projekt badawczy realizowany pod opieką profesora Zbigniewa Ochala, Politechnika Warszawska; praca naukowa pt.: „Praktyczne aspekty wykorzystywania biodegradacji keratyny”, dotycząca metody rozkładu odpadów takich jak pióra ptasie lub wełna i sierść. Za tę pracę uczeń uzyskał najwyższe nagrody, tj.: tytuł laureata Polskiej Edycji Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS) oraz nominację do reprezentowania Polski w finale finałów 30. Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (EUCYS) w Dublinie;
zaangażowani wolontariusze, np.: w centrach opiekuńczo-leczniczych, w Towarzystwie Rozwijania aktywności Dzieci „Ta Szansa”, w Warszawskim Stowarzyszeniu Rugby na Wózkach „Four Kings” – pomoc w organizacji treningów osób z niepełnosprawnościami.

Gala stypendystów m.st. Warszawy SAPERE AUSO, z udziałem m.in.: p. Małgorzaty Żuber-Zielicz - przewodniczącej Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy, p. Włodzimierza Paszyńskiego – zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, p. Joanny Gospodarczyk - dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, członków Komisji stypendialnej oraz przedstawicieli: władz dzielnic, samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli - Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) i dyrektorów szkół, odbyła się 16 listopada 2018 r. w Kinie Atlanic. Dzięki uprzejmości dystrybutora, uroczystość uświetnił pokaz specjalny filmu dokumentalnego pt. „Dlaczego jesteśmy kreatywni?”, połączony z tematyczną rozmową ze stypendystami:
- Jakubem Konradem Borkowskim (uczniem oddziału gimnazjalnego w CLV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego), współzałożycielem młodzieżowego zespołu muzycznego i współorganizatorem własnej charytatywnej trasy koncertowej po domach Opieki Społecznej na terenie Warszawy i okolic, rozpoczęcie Wielkiego Spisu Marzeń Seniorów z DPS i ich realizacji z zebranych środków finansowych;
- Weroniką Matyką (uczennicą III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego)  – od stycznia 2017 r. przewodniczącą Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy; organizatorką własnego projektu społecznego „Ty też możesz działać”, w ramach którego zostały przeprowadzone warsztaty dla uczniów wolskich liceów, reprezentantką warszawskiej młodzieży na wielu wydarzeniach (np. podczas Ogólnopolskiego Kongresu Rad w Malborku, delegacja w Kijowie), wolontariuszką w projekcie „Opracowanie założeń do strategii państwa dla młodzieży” organizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz powołania Rady Młodzieży RP;
- Mateuszem Mielczarkiem (uczniem XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego), od grudnia 2017 r. Młodzieżowym Doradcą Rzecznika Praw Dziecka
i dyrektorami szkół, do których uczęszczają ww. stypendyści, moderowaną przez p. Artura Wolskiego, nauczyciela i animatora kultury.

Serdecznie gratuluję stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom oraz wszystkim uczniom rekomendowanym do tego wyróżnienia, życząc kolejnych sukcesów.

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy

Pliki do pobrania: