Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II - inauguracja programu

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 14 grudnia, 2018 - 17:21
zaktualizowany: wtorek, 18 grudnia, 2018 - 11:18
Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
Podczas uroczystej gali Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy, wręczył listy gratulacyjne beneficjentom stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Tym samym 12 grudnia oficjalnie rozpoczął rok stypendialny 2018/2019.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to największy samorządowy edukacyjny program pomocowy w Polsce. Od 2005 roku miasto przeznaczyło na jego realizację ponad 35 milionów złotych. Wsparcie finansowe młodych ludzi wynosi od 200 do 1500 zł miesięcznie.  

- Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to wsparcie najzdolniejszych uczniów, dla których zarówno otrzymane pieniądze, jak i bogaty program stypendialny to szansa na pełen rozwój. Przez kilkanaście lat z programu stypendialnego skorzystało z niego ponad 3000 uczniów i studentów. Dziś do tego programu zaproszonych jest kolejnych 550 osób – powiedział podczas inauguracji programu Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

- Mamy poczucie dobrze pojmowanego wypełniania misji, jaka naszej instytucji towarzyszy od początku istnienia stypendiów: że dajemy wam coś, co poniesiecie potem w świat – do swoich rodzin, szkół, uczelni, a potem do miejsc waszej przyszłej pracy. Że dzięki temu, ale też dzięki naszemu wzajemnemu zaangażowaniu i zrozumieniu oddacie z nawiązką to, co otrzymujecie dzięki uczestnictwu w programie stypendialnym w Centrum Myśli Jana Pawła II – mówił Michał Senk, dyrektor Centrum.

- Chciałbym wam powiedzieć ważną rzecz, którą odkrywam w pontyfikacie Jana Pawła II jako niezwykle istotną. Jan Paweł II zwracał uwagę na to, że jedną z esencji chrześcijaństwa jest tolerancja i miłość bliźniego, która nie oznacza, że wybiórczo kochamy, tolerujemy, szanujemy i zwracamy się godnością do innych osób. To Jan Paweł II tchnął ideę ekumenizmu, współpracy i patrzenia na świat w taki sposób, by nie doprowadzać do konfliktu. Jeśli dziś posłuchacie papieża Franciszka, to dostrzeżecie, że jest to pogłębienie myśli o tolerancji, opiece i zagwarantowaniu każdemu z nas komfortu bycia ze sobą – zaapelował wiceprezydent

Operatorem stypendiów od początku ich istnienia jest miejska instytucja kultury – Centrum Myśli Jana Pawła II. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie. Dzieci i młodzież mogą w jego ramach otrzymać wsparcie finansowe, ale także wziąć udział w projektach, warsztatach i szkoleniach rozwijających wiedzę, talenty i pasje.