Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Mazowsze nagradza nauczycieli. Warszawscy laureaci II edycji konkursu „Opiekun Stypendysty 2018/2019”!

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 20 września, 2019 - 10:48
zaktualizowany: piątek, 20 września, 2019 - 11:01
Nagrodzeni nauczyciele – opiekuni stypendystów, rejon warszawski (fot. arch. UMWM).
36 nauczycieli, którzy opiekowali się 36 stypendystami marszałka zostało właśnie laureatami drugiej edycji konkursu „Opiekun Stypendysty 2018/2019”. Wśród nich są również nauczyciele z Warszawy.

Do udziału w drugiej edycji konkursu „Opiekun stypendysty 2018/2019” samorząd Mazowsza zaprosił nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi projekty edukacyjne w ramach dwóch programów stypendialnych samorządu Mazowsza („Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”) w ubiegłym roku szkolnym.

Komisja konkursowa, w której pracach brali udział m.in. przedstawiciele kuratorium oświaty oraz mazowieckich samorządowych centrów doskonalenia nauczycieli, wybrała 36 laureatów. Każdy z wyróżnionych pedagogów otrzymał nagrodę finansową w wysokości 3 tys. zł.

Samorząd Mazowsza zdecydował o przyznaniu wyróżnień placówkom w każdym subregionie. Zwycięzcami zostały te szkoły, które w ubiegłym roku szkolnym mogły pochwalić się największą liczbą stypendystów.

W roku szkolnym 2018/2019 najwięcej stypendystów „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w subregionie warszawskim z 17 zdolnymi, wyróżnionymi uczniami pierwsze miejsce zajęło XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie.

Największą liczbą najzdolniejszych młodych ludzi w programie stypendialnym dla uczniów szkół zawodowych, bo aż 45 może się pochwalić Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.

Lista nagrodzonych nauczycieli – opiekunów stypendystów w Warszawie:

I. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

1. Adrianna Żołnierczuk – Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie

2. Katarzyna Zúñiga – IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

3. Joanna Bobkowska – IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.

 II. „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

1. Barbara Górska – Zespół Szkół Nr 21 w Warszawie

2. Piotr Kaźmierczak– Zespół Szkół Nr 21 w Warszawie

3. Ewa Rułan – Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie.

 

Gratulujemy!

Źródło informacji: