Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Program stypendialny „KLASA”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 17 marca, 2020 - 12:48
zaktualizowany: środa, 25 marca, 2020 - 13:42
Program stypendialny „KLASA”
Już po raz 18. rozpoczęła się rekrutacja do „KLASY”, autorskiego programu stypendialnego Fundacji BNP Paribas, umożliwiającego zdolnym absolwentom szkół podstawowych z mniejszych miejscowości i w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce, również w Warszawie.

 

Kto może wziąć udział w programie?

Program jest skierowany do młodzieży pochodzącej z miejscowości i wsi do 100 tys. mieszkańców, która ze względu na sytuację materialną rodziny (dochód nieprzekraczający 1200 zł na osobę w rodzinie) nie mogłaby rozpocząć nauki w liceum poza swoim miejscem zamieszkania. Warunkiem przystąpienia do programu są także dobre wyniki w nauce (średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5), ponadprzeciętna motywacja i chęć pomocy innym oraz rekomendacja dyrektora lub wychowawcy o uczniu.

Co daje „KLASA”?

Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (w tym pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Ponadto Fundacja oferuje udział w integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki). Uczestnicy znajdują się też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w tegorocznej edycji, należy zapoznać się z regulaminem programu i wypełnić formularz rekrutacyjny. Znajdziesz go też w zakładce „KLASY". Po wypełnieniu formularza prosimy o przesłanie kompletu dokumentów (wydruk potwierdzenia wypełnienia formularza, opinia dyrektora/wychowawcy szkoły, dokumentacja dot. sytuacji finansowej rodziny) na adres Fundacji z dopiskiem „KLASA”. Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2020 roku.

Jak dowiem się, że zostałem stypendystą?

Do 10 maja br. kandydaci wstępnie zakwalifikowani do programu zostaną o tym poinformowani mailowo. O finalnym przyjęciu do programu decyduje przyjęcie do szkoły partnerskiej na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty.

Harmonogram rekrutacji na rok 2020

14 lutego – start rekrutacji,

15 kwietnia – zamknięcie rekrutacji,

10 maja – kontakt z zakwalifikowanymi kandydatami,

Początek czerwca – kontakt z kandydatami dot. udziału w wakacyjnym obozie językowym,

13 lipca – ogłoszenie list przyjętych do liceów w Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i Szczecinie,

22 lipca – ogłoszenie list przyjętych do liceum w Warszawie.

Szczegóły na stronie : https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon Ulotka programy stypendialnego „KLASA”6.04 MB