Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacja o naborze na bezpłatne miejsca do Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na rok akademicki 2020/2021

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 4 maja, 2020 - 10:29
zaktualizowany: piątek, 8 maja, 2020 - 11:18
Logo Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór na trzy bezpłatne miejsca na stacjonarne studia I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Dostępne kierunki to Informatyka i Zarządzanie Informacją.

Kryteria naboru

Kandydaci powinni spełniać niżej wymienione kryteria:

 1. Ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i mieszkają na terenie Województwa Mazowieckiego;
 2. Aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych;
 3. Ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z wynikami: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3;
 4. Pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 3640 zł

Dokumenty

Osoby ubiegające się o bezpłatne miejsca muszą złożyć następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu wraz z:
  1. oświadczeniem dotyczącym ilości osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ilości osób uzyskujących dochody oraz średnim dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny za I kwartał br.,
  2. oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem,
  3. klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 2. Wykaz ocen uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości.

Podobnie jak w latach poprzednich absolwenci studiów I stopnia, po uzyskaniu dyplomu z wynikiem co najmniej dobrym, będą mogli kontynuować bezpłatną naukę na studiach II stopnia.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 czerwca 2020 r. na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. B. Brechta 3

03-472 Warszawa

Ze względu na ograniczenia w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokumenty należy złożyć również w formie scanu na adres e-mail: eduakcja@mazovia.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP.

Uwaga:  Mając na uwadze wprowadzony w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy, że regulaminowe terminy dot. ww naboru mogą ulec zmianie.

Szczegółowe warunki naboru oraz kwestionariusz osobowy w załączeniu oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl  w zakładkach Edukacja i Sport oraz Komunikaty.

Bliższych informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Agnieszka Siekierska – 22 5979442

Paweł Dopadko – 22 5979421

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Plik Regulamin naboru PJATK32.32 KB
Plik Kwestionariusz_osobowy_PJATK_202031.74 KB