Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 8 maja, 2020 - 14:30
zaktualizowany: piątek, 8 maja, 2020 - 14:30
Stypendium przyznawane jest przez dyrektora szkoły.
Przypominamy, że dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może przyznać uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
Zasady określa art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.), sprawdź szczegóły: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910950425