Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 8 maja, 2020 - 14:40
zaktualizowany: sobota, 9 maja, 2020 - 10:15
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga uczniom w rozwoju uzdolnień
Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomagamy też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego. Nie przyznajemy stypendiów pieniężnych o charakterze socjalnym.
Do 31 maja br. trwa rekrutacja na kolejny rok szkolny.
 
Źródło informacji: https://fundusz.org/rekrutacja/