Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zostań stypendystą Programu ZDOLNI

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 19 maja, 2021 - 10:12
zaktualizowany: wtorek, 29 czerwca, 2021 - 10:47
" "
Uczysz się w szkole podstawowej lub średniej? Masz pasje i zainteresowania, które chcesz rozwijać? Potrzebujesz nowych wyzwań? Zgłoś się do Programu ZDOLNI!

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci co roku bierze pod swoje skrzydła około 500 pełnych pasji i gotowych na nowe wyzwania uczniów i uczennic. Do Programu ZDOLNI zapraszane są osoby utalentowane poznawczo, muzycznie i plastycznie. Osoby które chcą rozwijać zainteresowania i pasje związane z nauką lub sztuką. Żeby zostać stypendystą Programu ZDOLNI, nie trzeba mieć samych szóstek i udokumentowanego udziału w olimpiadach.

 
Co oferuje Program ZDOLNI?

Rozbudza ciekawość, inspiruje, dodaje skrzydeł. Umożliwia kontakt ze światowej sławy naukowcami, wybitnymi twórcami i najlepszymi w Polsce popularyzatorami nauki i kultury, organizuje staże w nowoczesnych laboratoriach, warsztaty muzyczne i plastyczne oraz koncerty w znakomitych przestrzeniach, np. Zamku Królewskiego czy Łazienek. 

  • weźmiesz udział w bezpłatnych zajęciach dotyczących aktualnych zagadnień i problemów badawczych. Zobacz, jakie zajęcia oferowane są w Programie
  • poznasz rówieśników z innych zakątków kraju, którzy pasjonują się różnymi dziedzinami nauki i sztuki
  • spotkasz niedawnych stypendystów Programu ZDOLNI, studentów i pracowników najlepszych uczelni, którzy współpracują z Funduszem, prowadząc własne zajęcia. Zobacz, kto współpracuje z programem
  • podyskutujesz do białego rana i wymyślisz z innymi projekt badawczy lub wspólną inicjatywę
 
Terminarz

Z zajęć i wsparcia oferowanych przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci mogą korzystać jedynie uczniowie zakwalifikowani do uczestnictwa w Programie ZDOLNI w ramach corocznej rekrutacji. Nominacja do programu przyznawana jest na okres od 1 października do 30 września.

1. Rekrutacja odbywa się w miesiącach marzec-czerwiec wyłącznie przez Internet. Żeby zgłosić się do programu, należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny tutaj: baza.fundusz.org/rejestracja | Szczegóły

  • Termin nadsyłania zgłoszeń nowych kandydatów mija 30 czerwca każdego roku.
  • Dla zeszłorocznych stypendystów podstawą do rekrutacji są sprawozdania przesłane w terminie do 30 czerwca.
  • Kandydaci o uzdolnieniach plastycznych mają czas na dostarczenie oryginałów swoich prac pocztą do biura Funduszu do 31 lipca.

2. Kwalifikacja do Programu ZDOLNI przeprowadzana jest w miesiącach czerwiec – wrzesień.

3. Wnioski wraz z całą dokumentacją rozpatrywane są w 4-stopniowej procedurze, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy. Podstawowym kryterium przyjęcia do Programu ZDOLNI na kolejny rok akademicki są wyniki samodzielnej pracy w zakresie zainteresowań. Ocena wniosków trwa do września.

4. Wyniki rekrutacji ogłaszane są na początku października. Wtedy otwierane zostają także zapisy na zajęcia.

5. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w listopadzie.

Więcej szczegółowych informacji:  https://fundusz.org/rekrutacja/?fbclid=IwAR19a4xiz4G3_q3vSq0Z39domNpYLZHaLWl4JxDG7uf81YCpkQETnL_KsqU