Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Jak co roku, uczniowie i studenci z warszawskich szkół i uczelni mogą się ubiegać o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 15 czerwca, 2021 - 10:28
zaktualizowany: środa, 16 czerwca, 2021 - 12:16
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami 17. edycji programu!

Program stypendialny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (po skończeniu 3. klasy) i szkół ponadpodstawowych oraz studentów do 26. roku życia.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół oraz uczelni, jeśli:
– uzyskują dobre wyniki w nauce,
– mogą pochwalić się działalnością i osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym,
– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Rekrutacja dla uczniów rozpocznie się 25 czerwca i potrwa do końca lipca.
Rekrutacja dla studentów i prowadzona jest od 1 września do 10 października.

Szczegółowe informacje: www.centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów:
stypendia@centrumjp2.pl
tel. +48 22 826 42 22

Facebook
https://www.facebook.com/stypendiajp2/posts/10157994643101053 

Instagram
https://www.instagram.com/p/CP-jDjXIw_1/?utm_source=ig_web_copy_link

Discord
https://discord.com/channels/852885608582217728/852885608582217730