Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 27 maja, 2014 - 12:16
zaktualizowany: wtorek, 10 czerwca, 2014 - 13:52
XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015
O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści spełniający następujące kryteria:

dostaną się na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych oraz spełniają warunki wymienione w regulaminie.

Wnioski o stypendium należy wypełnić – on-line w terminie do 18 sierpnia 2014 roku, do godziny 16:00 na formularzach dostępnych na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl.

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przyszli studenci muszą przekazać do odpowiedniego Oddziału Terenowego ANR do 22 sierpnia br.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl bądź w Oddziałach Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Źródło informacji: