Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

X Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 27 września, 2016 - 15:18
zaktualizowany: wtorek, 4 października, 2016 - 09:49
X Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców
„Rodzice – Szkoła – wobec zmian w systemie oświaty”. Zapraszamy Rodziców

3 października, w godzinach 16.30-19.00, w siedzibie WCIES (ul. Stara 4), w ramach współpracy m.st. Warszawy z Rodzicami uczniów warszawskich placówek oświatowych, odbędzie się X Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców, pt. „Rodzice – Szkoła – wobec zmian w systemie oświaty”.

Tematem tegorocznego Forum Rodziców i Rad Rodziców są zmiany w prawie oświatowym. Wspólnie z Rodzicami, przedstawicielami świata nauki oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, organizatorzy Forum rozważali będą możliwości rozwoju współpracy Rodziców ze szkołą w dobie zmian systemowych w edukacji. Ponadto zaprezentowane zostaną dostępne narzędzia i formy wsparcia Rodziców przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz propozycje dalszej współpracy.

Organizatorem Forum jest WCIES oraz Konsorcjum organizacji pozarządowych i uczelni, w składzie: Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”, Fundacja „Edukacja na NOWO”, Fundacja Innowacji Edukacyjnych „Mała Szkoła”, Federacja Stowarzyszeń Nauczycieli, Fundacja „Przestrzeń dla Edukacji”, Fundacja „Civis Polonus”, a także Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Szczegółowy program Forum załączono poniżej.

Informacje organizacyjne znajdują się na stronie WCIES – www.wcies.edu.pl (http://www.wcies.edu.pl/rodzice/forum-rodzicow-i-rad-rodzicow/x-warszawskie-forum-rodzicow-i-rad-rodzicow-juz-niebawem).

Udział w Forum wymaga rejestracji poprzez stronę WCIES.

Pytania dotyczące Forum zainteresowani mogą kierować na adres: rodzice@wcies.edu.pl

 

 

Źródło informacji: