Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Projekt edukacyjny STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 22 listopada, 2018 - 11:52
zaktualizowany: czwartek, 22 listopada, 2018 - 12:40
Politechnika Warszawska
W imieniu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zapraszamy do udziału w ogólnopolskim Projekcie edukacyjnym PW STEM.

Projekt edukacyjny STEM jest organizowany przez Politechnikę Warszawską wraz z partnerami edukacyjnymi, którymi są Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Głównym koordynatorem z ramienia Politechniki Warszawskiej jest Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Program jest adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie jakości kształcenia i promocję edukacji w zakresie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria oraz matematyka są to dziedziny, które zapewniają przyspieszenie rozwoju społecznego, cywilizacyjnego i gospodarczego. Dzięki lepszemu i skuteczniejszemu nauczaniu młodzi ludzie będą wiązać swoją przyszłość z naukami przyrodniczymi, ścisłymi i technicznymi. Rozwiną umiejętności i zdolności inicjowania zmian, modernizacji i otwarcia na nowe rozwiązania.

Założenia organizacyjne:

  • projekt jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli szkół średnich wszystkich typów,
  • do konkursu należy przystąpić indywidualnie, prace zbiorowe nie będą rozpatrywane,
  • konkurs składa się z 3 etapów
  • uczestnictwo szkoły w konkursie należy zgłosić drogą mailową (WYŁĄCZNIE) na adres m.biszczuk@wp.pl do dnia 22.11.2018 r., podając adres mailowy oraz nazwisko nauczyciela – organizatora etapu szkolnego.

Informacje o etapach:

I etap – szkolny otrzymają Państwo test, przesłany drogą mailową do dnia 23.11.2018 r., który należy przeprowadzić w szkole w dniu 26.11.2018 r. Prace uczniów wraz z listą uczestników należy dostarczyć do współorganizatora XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego na adres:
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego, ul. Polna 5, 00-625 Warszawa, z dopiskiem STEM

II etap – międzyszkolny odbędzie się 12.01.2019 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa lub w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa. 

III etap – centralny – praktyczny odbędzie się 30.03.2019 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa.      

Zakończenie projektu

Uroczyste zakończenie I edycji projektu odbędzie się 13.04.2019 r., na którym nastąpi ogłoszenie wyników, podsumowanie działań oraz wręczenie nagród laureatom, finalistom i wyróżnionym.

13.04.2019 r., odbędzie się również Panel edukacyjny poświęcony wspieraniu uczniów oraz nauczycieli a także ewaluacja projektu.

Nagrody:
I miejsce Stypendium Rektora Politechniki Warszawskiej
II miejsce Stypendium Rektora Politechniki Warszawskiej
III miejsce Stypendium Rektora Politechniki Warszawskiej

Dyplomy, wyróżnienia oraz podziękowania

Nagrody rzeczowe

Więcej informacji można znaleźć na stronie stem.pw.edu.pl           

Data ogłoszenia: 

czwartek, 22 Listopad, 2018