Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 30 czerwca, 2020 - 08:49
zaktualizowany: wtorek, 30 czerwca, 2020 - 08:50
Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej
Gratulujemy Ognisku Pracy Pozaszkolnej otrzymania Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana za projekt Wielokulturowe Brzmienia.

Ochocka eufonia

Warszawska, jakże ruchliwa ulica ma swój niepowtarzalny klimat. Kiedy z uwagą wsłuchamy się w jej melodię, usłyszymy zapewne eufonię wielokulturowych brzmień.

Ich bijącym życiem sercem stała się w tym roku dzielnica Ochota, gdzie w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, kierowanym przez panią Kingę Stępień, powstał niezwykle ciekawy projekt edukacyjny Wielokulturowe brzmienia, za który Ognisko Pracy Pozaszkolnej  otrzymało Warszawską Nagrodą Edukacyjną im. Marka Edelmana. Autorki projektu, pani Monika Częstochowska i pani Katarzyna Rewera-Malec, zwróciły nim uwagę nie tyle na powszechnie zauważalne zjawisko wielokulturowości miejskiego społeczeństwa, co bardziej na potrzebę oswajania młodzieży i środowiska lokalnego z postawą tolerancji wobec odmienności. Starały się też uwrażliwić na potrzebę wsparcia wszelkich działań asymilacyjnych, mających na celu modelowanie pozytywnych postaw społecznych, szczególnie młodych mieszkańców miasta.

Autorkom na drodze do realizacji głównych celów projektu przyświecały słowa Konfucjusza, wpisujące się mocno w misję placówki: powiedź mi a zapomnę, pokaż mi, a ZAPAMIĘTAM, pozwól mi zrobić, a ZROZUMIEM, a szereg podjętych przez nich bardzo różnorodnych działań, przyczynił się do wspaniałych efektów współpracy zespołu instruktorskiego z młodzieżą i też z innymi instytucjami upowszechniającymi kulturę na Ochocie i w Warszawie.

Aby ZAPAMIĘTAĆ wychowankowie OPP, działający w Młodzieżowym KlubieDyskusyjnym uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych do Ośrodka Kultury Muzułmańskiej, Muzeum Ikon, Cerkwi Prawosławnej czy Muzeum POLIN. Prowadzili też płomienne dyskusje otwierające umysł i serce na problemy łamania praw człowieka i dyskryminację, podejmowane nie tylko na zajęciach w ognisku, co w ramach  uczestniczenia w festiwalu filmów Watch Dogs. Tej aktywności nie można pominąć, a wręcz doprowadziła ona do intensyfikacji działań młodzieży również po to, aby ZROZUMIEĆ. Udało się to między innymi poprzez ich twórczy pomysł na nagranie filmów-wywiadów z uchodźcami mieszkającymi w Warszawie oraz przygotowanie konkursu fotograficznego „Wiele twarzy Warszawy”  

Zwieńczeniem wszystkich aktywności, realizowanych w ramach projektu, miał być spektakl 186 szwów przygotowany przez młodzież z Zespołu Teatralnego POZA Ogniska Pracy Pozaszkolnej, którego scenariusz powstał na podstawie książki Anny Kaszubskiej i Zargan Nasordinowej, ale niestety jego premierę przerwała pandemia. Stanowi on niezwykle przejmującą wizualizację jednostkowej historii uchodźctwa Czeczenki, jej fizycznych i duchowych zmagań z przystosowaniem oraz  jej wyjątkowej przyjaźni z Polką Anną Kaszubską. A ponieważ nic tak nie pociąga do zmiany postawy jak przykład szlachetnych jednostek, to zapewne planowane po spektaklu spotkanie autorskie z Zargan Nasordinową przełamie wszelkie bariery asymilacyjne i  krzywdzące stereotypy, które w dalszym ciągu burzą przyjazne relacje społeczne.

Proszę zatem nastawić uważnie ucho i wsłuchać się w bijące serce ochockiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, w którym niebawem znajdzie szczęśliwy finał projekt Wielokulturowe brzmienia i ciągle, nawet w ramach nauczania zdalnego, przekuwa się tam pomysły wszystkich twórczych instruktorów na nowatorskie projekty.

Data ogłoszenia: 

wtorek, 30 Czerwiec, 2020