Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2015 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 8 lutego, 2016 - 13:20
zaktualizowany: poniedziałek, 8 lutego, 2016 - 13:20

W związku z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) Biuro Edukacji udostępnia do pobrania sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawa wraz z informacją uzupełniającą.

W załączeniu:

1) Sprawozdanie z wynagrodzeń nauczycieli w 2015 r.
2) Informacja uzupełniająca

Pliki do pobrania: