Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Program rozwoju edukacji

9 października, 2018 - 11:37
EDUKACJA W WARSZAWIE W PIERWSZYM ROKU REFORMY SYSTEMU OŚWIATY
Ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych przygotowana na zamówienie m.st. Warszawy
3 stycznia, 2014 - 13:45
Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020
19 września, 2013 - 15:23
Polityka edukacyjna miasta stołecznego Warszawy na lata 2008–2012
Rada Miasta st. Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie Polityki edukacyjnej m. st. Warszawy w latach 2008–2012.