Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

EDUKACJA W WARSZAWIE W PIERWSZYM ROKU REFORMY SYSTEMU OŚWIATY

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 9 października, 2018 - 11:26
zaktualizowany: wtorek, 17 września, 2019 - 09:59
Ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych przygotowana na zamówienie m.st. Warszawy

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło reformę w roku szkolnym 2017/2018. Po roku jej obowiązywania warto zbadać, jak funkcjonują szkoły, nauczyciele i uczniowie w zmienionych warunkach. Niniejsza ekspertyza dotyczy wyłącznie Warszawy, a jej celem jest dostarczenie materiału w debacie nad prawdopodobnymi długofalowymi następstwami wprowadzonych obecnie zmian w systemie oświaty, polegającymi na zmianie struktury szkolnictwa, zmianach programowych i zmianie roli (sposobów oddziaływania) kuratorów oświaty.

Ekspertyza składa się z dwóch części. Pierwsza jest raportem z badań terenowych prowadzonych w Warszawie, druga prezentuje analizę wybranych programów i podręczników szkolnych.

Rozdział pierwszy prezentuje przegląd badań opinii publicznej na temat stosunku Polaków do reformy edukacji, przedstawia zmiany, jakie wprowadzono w ramach reformy edukacji i dyskurs publicystyczny towarzyszący kolejnym etapom wdrażania reformy. Metodologię i przebieg badania zaprezentowano w rozdziale drugim. W rozdziale trzecim i czwartym, odwołując się do badań, pokazano, jak przebiegał proces wprowadzania reformy z perspektywy dyrektorów i nauczycieli, co zmienił w ich pracy oraz jak pod koniec roku szkolnego reformę oceniają rodzice. Rozdział piąty i szósty poświęcono omówieniu wpływu reformy na treści i formy nauczania, poziomu edukacji oraz sytuacji dzieci, zwłaszcza tych roczników uczniów, którzy pierwsi będą uczęszczali do wydłużonej szkoły podstawowej. W rozdziale siódmym zaprezentowano opinie na temat długofalowych konsekwencji reformy edukacji.

Część druga obejmuje trzy analizy zmian wprowadzonych w podstawach programowych i podręcznikach do wybranych przedmiotów: historii, wiedzy o społeczeństwie, przyrody i geografii. Specjaliści z tych dziedzin przeanalizowali programy i nowe podręczniki, starając się odnieść zawarte w nich treści do założeń „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013–2020”.

Całość opracowania zamyka krótkie podsumowanie i rekomendacje.

W załączniku publikujemy treść dokumentu.

 

Pliki do pobrania: