Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Migracja cyfrowych środowisk pracy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 13 sierpnia, 2020 - 15:36
zaktualizowany: czwartek, 13 sierpnia, 2020 - 15:37
ZAPYTANIE OFERTOWE
(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych)
Przedmiot zamówienia:
  1. Migracja cyfrowych środowisk pracy i nauki (opartych na MS 365 lub G Suite) pięciu szkół, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, do tenanta Eduwarszawa.pl w technologii MS 365. Migracja obejmuje łącznie 250-500 kont i zawartości skrzynek pocztowych, zawartości dysku OneDrive lub Google Drive, zasobów przypisanych do zespołów i kanałów w MS Teams lub Google Classroom. Migracja odbędzie się we współpracy i w asyście wskazanego pracownika Zamawiającego.
  2. Opracowanie podręcznika migracji obejmującego listę i kolejność czynności koniecznych do wykonania przez uczestników procesu migracji, aby ten proces skutecznie przeprowadzić. Prawa autorskie majątkowe do podręcznika będą przekazane Zamawiającemu.
Termin realizacji zamówienia:
2020-09-30
Kryteria oceny ofert:
cena:
100.00%
inne:
Inne istotne warunki zamówienia:

Oferent musi być certyfikowany przez firmę Microsoft. Poświadczenie posiadania certyfikatu należy załączyć do oferty.

Uwagi:

Pytania do postępowania proszę kierować na adres eduwarszawa@eduwarszawa.pl

Informacje dotyczące składania ofert:
termin:
19 sierpnia 2020r. do godz. 10.00
adres:
eduwarszawa@eduwarszawa.pl
faks:
adres poczty elektronicznej:
eduwarszawa@eduwarszawa.pl
Data ogłoszenia:
2020-08-13
Osoba do kontaktu:
imię i nazwisko:
Michał Przykorski
telefon:
adres poczty elektronicznej::
eduwarszawa@eduwarszawa.pl