Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

"Edukacja ku niezależności – modernizacja programu przysposobienia do pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 6 maja, 2013 - 07:09
zaktualizowany: piątek, 26 lipca, 2013 - 15:12
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawa we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - obszar realizacji: miasto stołeczne Warszawa.

Tytuł projektu: „Edukacja ku niezależności – modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Priorytet: IX priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Osoba odpowiedzialna w Biurze Edukacji: Violetta Mordelska

Wydział Projektów Edukacyjnych, Współpracy Międzynarodowej i Doskonalenia Nauczycieli

Okres realizacji: 1 września 2010 r. – 28 lutego 2013 r.

Wartość projektu: 1.060. 028,00 zł

Wartość dotacji: 921. 399,00 zł

Cele projektu:

  • Zdobycie przez młodzież nowych kompetencji społecznych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonywać lęk przed otoczeniem
  • Przygotowanie uczniów do samodzielnego podjęcia pracy
  • Dostosowanie kompetencji przyszłych absolwentów zawodowych szkół specjalnych do potrzeb rynku pracy
  • Podniesienie jakości kształcenia w zawodowych szkołach specjalnych
  • Modernizacja programu przysposobienia do pracy i jego wzbogacenie o treści z zakresu kompetencji społecznych i zajęcia praktyczne

    Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: www.ekn.um.warszawa.pl

Pliki do pobrania: