Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Projekt „Cyfrowa Warszawa”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 13 sierpnia, 2020 - 11:06
zaktualizowany: czwartek, 13 sierpnia, 2020 - 11:21
Projekt „Cyfrowa Warszawa”
Projekt „Cyfrowa Warszawa” realizowany w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Grupa docelowa: 

Uczniowie oraz Nauczyciele
Koordynacja: 
Biuro Edukacji
Wartość projektu: 
135 705,00
Wartość dotacji: 
99 600,00

Opis projektu: 

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczniów oraz nauczycieli, wynikające z wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wielu uczniów warszawskich placówek oświatowych jak również nauczycieli nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
Dnia 24 kwietnia 2020 r. Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę, na mocy której otrzymało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa grant w wysokości 99 600,00 zł na zakup 83 laptopów wspierających nauczanie zdalne w trakcie pandemii.

Całkowita wartość zakupu 83 laptopów wyniosła 135 705,00 zł.

Zakupione komputery zostały przekazane do 58 warszawskich szkół i przedszkoli , a następnie rozdysponowane zostaną wśród 54 uczniów oraz 29 nauczycieli.

 

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.