Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Doskonalenie kompetencji językowych i międzykulturowych w szkole

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 26 lipca, 2013 - 12:03
zaktualizowany: poniedziałek, 12 stycznia, 2015 - 11:15
Projekt realizowany przez Biuro Edukacji i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń we współpracy z władzami oświatowymi miasta Cardiff (Wielka Brytania) ze środków programu „Uczenie się przez całe życie”, komponent: Comenius Regio.
Koordynacja: Małgorzata Zasuńska – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Wartość projektu: 222 470 zł

Wartość dotacji: 188 230 zł

Partnerstwo:

 • Cardiff Council
 • St Mary’s Catholic Primary School
 • St. David’s Catholic College
 • Race Equality First Ltd

Realizatorzy projektu:

 • Zespół Szkół nr 84 (Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 im. Czesława Niemena), ul. Zwycięzców 44
 • Zespół Szkół nr 120 (Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego), ul. Wilgi 19
 • Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Cel projektu: 

Celem projektu jest rozwinięcie innowacyjnego podejścia do nabywania kompetencji czytania i pisania oraz nauczania języka, tak by pomóc uczniom zrozumieć powiązanie pomiędzy umiejętnościami z zakresu ich języka ojczystego, a nowymi językami, których się uczą.

Cele szczegółowe projektu:

 • rozwijanie innowacyjnego podejścia w zakresie nauczania języka;
 • pomoc uczniom w zrozumieniu połączeń pomiędzy ich kompetencjami w zakresie języka ojczystego, a uczeniem się nowego języka obcego;
 • wspólna praca nauczycieli i uczniów z uwzględnieniem:

uczenia się w oparciu o metody projektowe

uczenia się z podziałem na grupy pod względem płci

zróżnicowanych metod uczenia się i nauczania

kreatywnego podejścia zwiększającego umiejętności uczenia się języka.

Kluczowe działania przewidziane w projekcie:

   1. Przeprowadzenie analizy poziomu biegłości językowej uczniów zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
   2. Wymiana doświadczeń nauczycieli szkół warszawskich i szkół z Cardiff w zakresie nauczania języków obcych;
   3. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w Polsce i Wielkiej Brytanii (INSET 1 i INSET 2);
   4. Opracowanie platformy e-Twinning, na której nauczyciele będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie metodyki nauczania oraz innowacyjnego podejścia do nauczania języków obcych;
   5. Utworzenie „klasy językowej” w szkołach pilotażowych, której zadaniem jest prowadzenie dodatkowych zajęć z języków obcych oraz języka polskiego, jako drugiego.
Autor treści: