Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Festiwal Zawodów na Ursynowie juz za nami...

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: czwartek, 28 marca, 2019 - 12:39
zaktualizowany: czwartek, 28 marca, 2019 - 12:43
W sobotę, 23 marca 2019, w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 odbył się Festiwal Zawodów zorganizowany przez Ursynowskie Centrum Doradztwa Zawodowego, działające przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19W wydarzeniu wzięli udział uczniowie i rodzice zainteresowani kształceniem zawodowym. Swoje stoiska przygotowało 9 szkół kształcących w zawodach różnych branż – gastronomicznej, hotelarskiej, ekonomicznej, poligraficznej, samochodowej, lotniczej, informatycznej, mechatronicznej i kolejowej.

Specjaliści i uczniowie przedstawili 20 zawodów, omówili możliwości odbywania praktyk i zatrudnienia po ukończeniu szkoły. W czasie panelu dyskusyjnego poświęconego warszawskiemu szkolnictwu zawodowemu omówiono płaszczyzny współpracy szkół z pracodawcami oraz płynące z tego korzyści dotyczące również możliwości znalezienia miejsca pracy po ukończeniu szkoły.  Uczestnicy panelu podkreślali bardzo ważną rolę szkolnictwa zawodowego dla rozwoju nowoczesnej gospodarki –  pozwala ono na utrzymanie względnej równowagi pomiędzy oczekiwaniami ze strony przedsiębiorców, a podażą odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Kompleksowa formuła festiwalu – zgromadzenie szkół w jednym miejscu i udział w prezentacjach, dała uczestnikom możliwość zyskania  informacji o zawodzie i konkretnej placówce, stworzyła okazję do porównań,  przeanalizowania konsekwencji dokonywanych wyborów, do zadawania pytań i uzyskiwania kompetentnych odpowiedzi. To ważne zwłaszcza dla tych, którym trudno sprecyzować własne zainteresowania i wybrać profil dalszego kształcenia. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie nauką w technikach.W roku szkolnym 2019/20 planuje się utworzenie klas kształcących w nowych zawodach: technik rachunkowości, technik programista, technik transportu kolejowego.

W planach Ursynowskiego Centrum Doradztwa Zawodowego  jest  kontynuacja Festiwalu Zawodów  w kolejnych latach.

Miejsce wyświetlania: 

Aktualności