Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kompetencje przyszłości a rynek pracy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: wtorek, 17 września, 2019 - 13:16
zaktualizowany: piątek, 20 września, 2019 - 10:59
Seminaria Konsultacyjne dotyczące rozwoju kompetencji przyszłości i wykorzystywanie ich przez uczniów szkól zawodowych w procesie podejmowania decyzji.

24 września 2019 r.  w Centrum Kreatywnosci Targowa w Warszawie (ul. Targowa 56)   Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Szkoła Główna Handlowa zapraszają  na  Seminaria Konsultacyjne dotyczące rozwoju kompetencji przyszłości i wykorzystywania ich przez uczniów  warszawskich szkół kształcacych w zawodach,  w procesie podejmowania decyzji. 

9.00- 12.00 - szkoły kształcące w zawodach w branży informatycznej i teleinformatycznej

12.00-12.30  - przerwa kawowa i networking

12.45-15.45 - szkoły kształcące w zawodach w branży hotelarsko-turystycznej 

 

Mamy nadzieję,że bedą  z nami dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy kształcenia praktycznego, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, doradcy zawodowi, przedstawiciele wydziałów oświaty w dzielnicach oraz instytucji rynku pracy. Porozmawiamy o kształceniu nowoczesnych kadr,  rynku aplikacji mobilnych i ich wpływie na rozwój kompetencji niezbędnych na rynku pracy i o budowaniu wizerunku osobistego i organizacyjnego w branżach. Chcemy  także zwrócic uwagę na nowe wyzwania stojace przed doradcami zawodowymi w odniesieniu do dynamicznych zmian  na rynku pracy. Wśród prelegentów wybitni praktycy, naukowcy i biznesmeni. 

Działanie w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne  dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Image icon ciag_power_rp_i_ue.jpg578.63 KB

Miejsce wyświetlania: 

Aktualności