Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

I Warszawski Kongres "Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy" już za nami

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 28 października, 2013 - 07:53
zaktualizowany: czwartek, 30 listopada, 2017 - 16:52
I Warszawski Kongres "Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy"
Współpraca szkół z pracodawcami

24 listopada 2017 r. odbył się I Warszawski Kongres Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy. Uczestniczyło w nim ponad 180 osób, w tym dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, doradcy zawodowi, przedstawiciele uczelni oraz 76 pracodawców.

Kongres otworzyła pani Joanna Gospodarczyk dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, a spośród zaproszonych gości głos zabrali: Włodzimierz Paszyński zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Dariusz Karczmarczyk z Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy, JM dr hab. Marek Rocki prof. Szkoły Głównej Handlowej, dr hab. inż. Janusz Walo prof. Politechniki Warszawskiej prorektor ds. studenckich, dr hab. inż. Marzena Tykarska prof. Wojskowej Akademii Technicznej, dr Witold Bekas – pełnomocnik rektora ds. współpracy ze szkołami średnimi SGGW oraz Jakub Gontarek ekspert Konfederacji Lewiatan.

Wystąpienia prelegentów: Mieczysławy Nowotniak zastępcy dyrektora Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, prof. dr. hab. Jacka Męciny dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW, Johna Gale z Wielkiej Brytanii, Anna Royon-Weigelt z Niemiec, dr. inż. Krzysztofa Symeli kierownik Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej, ITeE-PIB Radom oraz Lecha Antkowiaka zastępcy dyrektora Urzędu Pracy w Warszawie dotyczyły przede wszystkim budowania oferty kształcenia zawodowego w kontekście potrzeb warszawskiego rynku pracy, współpracy szkół
z pracodawcami, sytuacji absolwentów na rynku pracy oraz doradztwa zawodowego.

Dyskusje panelowe prowadzili prof. dr hab. Tomasz Rostkowski z Zakładu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH (Rola doradztwa zawodowego i pracodawców w sukcesie młodzieży na rynku pracy) oraz Jacek Falkowski dyrektor szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie (Nowoczesne, partnerskie kształcenie zawodowe).

Wypracowane w dyskusji wnioski i rekomendacje wykorzystane zostaną w pracach związanych z planowaniem nowych kierunków kształcenia w zawodach, zgodnie
z potrzebami innowacyjnej gospodarki i warszawskiego rynku pracy.

Kluczowym momentem Kongresu było podpisanie 14 porozumień o współpracy między szkołami i pracodawcami.

Kongres obsługiwali uczniowie warszawskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Dało to możliwość zaprezentowania posiadanych przez nich umiejętności praktycznych nabywanych podczas nauki w szkole zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia.

Na zakończenie pani Joanna Gospodarczyk ogłosiła Warszawski Konkurs Pracodawca Roku Szkolnego 2017/2018 w Warszawie.

Celem Konkursu jest uhonorowanie pracodawców – osób lub podmiotów instytucjonalnych (dużych firm, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pracodawców itp.) wspierających szkoły w działaniach związanych z przygotowaniem zawodowym uczniów do funkcjonowania na rynku pracy oraz działających na rzecz rozwoju warszawskiego szkolnictwa zawodowego. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Trwa on od dnia ogłoszenia do 22 czerwca 2018 r.

Zgłoszenia pracodawców do udziału w Konkursie składane są wspólnie przez radę pedagogiczną, reprezentowaną przez dyrektora szkoły, i samorząd szkolny, reprezentowany przez przewodniczącego, a jego przedmiotem jest wykonany przez uczniów film ilustrujący współpracę pracodawcy ze szkołą.

Zgłoszenia nadesłane w terminie oraz spełniające wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu podlegają ocenie komisji konkursowej – Kapituły Konkursu.

Pracodawca – laureat współpracujący ze szkołą w danym zawodzie otrzymuje tytuł: Pracodawca Roku Szkolnego 2017/2018 w Warszawie w zawodzie ……., zaś pracodawca – laureat szczególnie wyróżniający się we współpracy ze szkołą otrzymuje tytuł: Super Pracodawca Roku Szkolnego 2017/2018 w Warszawie.

Laureatom Konkursu przyznane zostaną dyplomy honorowe oraz statuetki ufundowane przez Organizatora. Przewidziano także dyplomy i nagrody dla szkół. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Gali Finałowej.

Warszawski Kongres poświęcony w całości szkolnictwu zawodowemu i jego powiązaniom z rynkiem pracy zorganizowany został po raz pierwszy. Jednakże docelowo przedsięwzięcie planowane jest jako działanie cykliczne organizowane w kolejnych latach szkolnych.

 

Źródło informacji: 
Autor treści: 

Pliki do pobrania: