Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 28 października, 2013 - 07:30
zaktualizowany: czwartek, 12 stycznia, 2017 - 15:41
Począwszy od 2012 roku osoby dorosłe mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kursy te zostały wprowadzone jako element reformy szkolnictwa zawodowego, która w dużej mierze dotyczyła kształcenia dorosłych. Zlikwidowane zostały zasadnicze szkoły zawodowe, technika i technika uzupełniające dla dorosłych oraz wiele zawodów w szkołach policealnych. Kształcenie zawodowe dorosłych w formach szkolnych zostało zastąpione kształceniem kursowym, bardziej odpowiednim dla edukacji ustawicznej.

Każdy z zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie  klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, jest podzielony na kwalifikacje (od jednej do trzech), które można zdobyć w zasadniczej szkole zawodowej, technikum lub szkole policealnej, a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (osoby dorosłe). Na kursach można zdobyć jedną lub wszystkie kwalifikacje dla danego zawodu. Aby otrzymać dyplom w zawodzie należy zdać egzaminy w zakresie wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu oraz ukończyć właściwą szkołę ponadgimnazjalną. W przypadku, gdy zawód ma tylko jedną kwalifikację, ukończenie jednego kursu kwalifikacyjnego i zdanie egzaminu oznacza zdobycie kwalifikacji w danym zawodzie. Przykłady zawodów, które można zdobyć na jednym kursie kwalifikacyjnym to: technik administracji, technik ochrony fizycznej osób i mienia, florysta, fotograf, kucharz, fryzjer, sprzedawca, ogrodnik, lakiernik, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych. 

Kursy organizowane są w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych, centrach kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia praktycznego w dogodnych terminach: wieczorowo lub zaocznie.  Są bezpłatne. Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach, laboratoriach i warsztatach przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu.

Najważniejsze korzyści z uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie zawodowym to: możliwość przekwalifikowania zawodowego lub zdobycia nowych kwalifikacji,  nowego zawodu, możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych równolegle z kształceniem w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, możliwość uzyskania kwalifikacji na poziomie technika przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych na bazie kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej, możliwość rozwijania zainteresowań i pasji, zwiększenie mobilności zawodowej na konkurencyjnym rynku pracy (nieodpłatne przebranżowienie).

Tagi: 
Zawód Status Kwalifikacja Nazwa kursu Dzielnica Nazwa jednostki Data rozpoczęcia kursu Odnośnik
Florysta Nabór trwający RL.26. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - RL.26. wykonywanie kompozycji florystycznych Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2019-09-30 Szczegóły
Technik Budownictwa Nabór trwający BD.29. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy -BD.29. wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2019-09-30 Szczegóły
technik usług fryzjerskich 514105 Nabór trwający AU.21. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy- AU.21. wykonywanie zabiegów fryzjerskich Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2019-09-30 Szczegóły
Technik rachunkowości Nabór trwający AU.36. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy -AU.36. prowadzenie rachunkowości Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2019-09-30 Szczegóły
Technik architektury krajobrazu Nabór trwający RL.21. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - RL.21. projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2019-09-30 Szczegóły
Technik fotografii i multimediów Nabór trwający AU.23 AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu Wola Zespół Szkół Fototechnicznych 2019-09-21 Szczegóły
Technik fotografii i multimediów Nabór trwający AU.28 AU.28 Realizacja projektów multimedialnych Wola Zespół Szkół Fototechnicznych 2019-09-21 Szczegóły
Technik rachunkowości Nabór trwający AU.36 Technik rachunkowości - Prowadzenie rachunkowości Wola Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych 2019-09-14 Szczegóły
Technik usług fryzjerskich 514105 Nabór trwający A.23 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy -A.23 Projektowanie fryzur Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2019-09-10 Szczegóły
Technik architektury krajobrazu Nabór trwający R.22. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - R.22. organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2019-09-10 Szczegóły
Technik informatyk Nabór trwający EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych,urządzeń peryferyjnych i sieci Wola Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka 2019-09-01 Szczegóły
Piekarz Nabór trwający TG.03 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Praga Południe Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych 2019-01-12 Szczegóły
Piekarz Nabór trwający TG.03 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Praga Południe Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych 2019-01-12 Szczegóły
technik elektryk Nabór zakończony E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Żoliborz Zespół Szkół nr 28 2019-02-20 Szczegóły
technik elektryk Nabór zakończony E.24 Obsługiwanie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Żoliborz Zespół Szkół nr 28 2019-02-20 Szczegóły
STOLARZ Nabór zakończony AU.15 STOLARZ 2018/2019 Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2019-02-16 Szczegóły
KRAWIEC Nabór zakończony AU.14 KRAWIEC 2018/2019 Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2019-02-16 Szczegóły
CUKIERNIK Nabór zakończony T.04 CUKIERNIK 2018/2019 Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2019-01-15 Szczegóły
Technik budownictwa Nabór zakończony BD.30. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - BD.30. organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2018-09-30 Szczegóły
Fototechnik, Fotograf Nabór zakończony A.20 A.20 Rejestracja i obróbka obrazu Wola Zespół Szkół Fototechnicznych 2018-09-22 Szczegóły
Fototechnik Nabór zakończony A.25 A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych Wola Zespół Szkół Fototechnicznych 2018-09-22 Szczegóły
technik elektryk Nabór zakończony E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Żoliborz Zespół Szkół nr 28 2018-09-20 Szczegóły
Technik rachunkowości Nabór zakończony A.36 Technik rachunkowości - Prowadzenie rachunkowości Wola Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych 2018-09-15 Szczegóły
Technik pojazdów samochodowych 311513 Nabór zakończony M.42 M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Żoliborz Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego 2018-09-15 Szczegóły
Technik elektryk Nabór zakończony EE.26 TECHNIK ELEKTRYK 2018/2019 Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2018-09-15 Szczegóły
Technik pojazdów samochodowych 311513 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 Nabór zakończony M.12 M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Żoliborz Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego 2018-09-08 Szczegóły
technik przemysłu mody Nabór zakończony AU.14. AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych Mokotów Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 2018-09-03 Szczegóły
Złotnik - jubiler Nabór zakończony ST.01 Złotnik-jubiler Żoliborz Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego 2018-09-03 Szczegóły
Technik usług fryzjerskich Nabór zakończony A.19 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2018-01-13 Szczegóły
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Nabór zakończony B.21 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2018-01-13 Szczegóły
Stolarz Nabór zakończony A.13 Stolarz Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2018-01-07 Szczegóły
Krawiec Nabór zakończony A.71 Krawiec Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2018-01-07 Szczegóły
Technik architektury krajobrazu Nabór zakończony R.21 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinychobiektów architektury krajobrazu Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2017-10-01 Szczegóły
Florysta Nabór zakończony R.26 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2017-10-01 Szczegóły
Technik rachunkowości Nabór zakończony A.36 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - A. 36 Prowadzenie rachunkowości Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2017-10-01 Szczegóły
Technik budownictwa Nabór zakończony B.30 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2017-10-01 Szczegóły
Fototechnik Nabór zakończony A.20 Fototechnik - A.20 Rejestracja i obróbka obrazu Wola Zespół Szkół Fototechnicznych 2017-09-23 Szczegóły
Fototechnik Nabór zakończony A.20 Array Wola Zespół Szkół Fototechnicznych 2017-09-23 Szczegóły
fototechnik Nabór zakończony A.25 A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych Wola Zespół Szkół Fototechnicznych 2017-09-23 Szczegóły
Technik rachunkowości Nabór zakończony A.36 Technik rachunkowości - Prowadzenie rachunkowości Wola Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych 2017-09-16 Szczegóły
Technik rachunkowości Nabór zakończony A.36 Array Wola Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych 2017-09-16 Szczegóły
Operator obrabiarek skrawających Nabór zakończony M.19 OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 2017/2018 Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2017-09-16 Szczegóły
Technik budownictwa Nabór zakończony B.18 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2017-09-13 Szczegóły
Technik pojazdów samochodowych 311513 Nabór zakończony M.42 M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Żoliborz Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego 2017-09-09 Szczegóły
Mechanik pojazdów samochodowych 723103 Technik pojazdów samochodowych 311513 Nabór zakończony M.18 M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Żoliborz Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego 2017-09-09 Szczegóły
TECHNIK INFORMATYK Nabór zakończony E.12 MONTAŻ I EKSPLOATACJA KOMPUTERÓW ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Praga Południe Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 2017-09-07 Szczegóły
TECHNIK INFORMATYK Nabór zakończony E.12 MONTAŻ I EKSPLOATACJA KOMPUTERÓW ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Praga Południe Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 2017-09-07 Szczegóły
krawiec Nabór zakończony A. 71. Array Mokotów Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 2017-09-04 Szczegóły
krawiec Nabór zakończony A. 71. A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych Mokotów Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 2017-09-04 Szczegóły
brak Nabór zakończony brak nie prowadzimy kursów Mokotów Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 2017-09-01 Szczegóły
Technik informatyk Nabór zakończony E.12 Array Wola Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka 2017-09-01 Szczegóły
Złotnik - jubiler Nabór zakończony S.1 Złotnik-jubiler Żoliborz Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego 2017-09-01 Szczegóły
brak Nabór zakończony brak nie prowadzimy kursów Mokotów Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 2017-09-01 Szczegóły
Technik informatyk Nabór zakończony E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Wola Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka 2017-09-01 Szczegóły
technik elektryk Nabór zakończony E.24 Obsługiwanie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Żoliborz Zespół Szkół nr 28 2017-03-25 Szczegóły
Monter mechatronik Nabór zakończony E.4 Użytkowanie systemów i urządzeń mechatronicznych Praga Południe Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 2017-02-04 Szczegóły
Cukiernik Nabór zakończony T.04 Cukiernik Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2017-02-03 Szczegóły
Nabór zakończony 0 Praga Południe Zespół Szkół nr 21 2017-01-30 Szczegóły
Nabór zakończony 0 Praga Południe Zespół Szkół nr 21 2017-01-30 Szczegóły
Technik rachunkowości Nabór zakończony A.65 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - A. 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2016-09-30 Szczegóły
Technik pojazdów samochodowych 311513 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 Nabór zakończony M.12 Array Żoliborz Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego 2016-09-24 Szczegóły
Technik pojazdów samochodowych 311513 Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 Nabór zakończony M.12 M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Żoliborz Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego 2016-09-24 Szczegóły
Fototechnik Nabór zakończony A.25 Fototechnik - A.25 Wykonywanie i realizacja obiektów multimedialnych Wola Zespół Szkół Fototechnicznych 2016-09-24 Szczegóły
Technik administracji Nabór zakończony A.68 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - A. 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2016-09-15 Szczegóły
Cukiernik Nabór zakończony T.04 Cukiernik 751201 T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2016-09-03 Szczegóły
Technik technologii drewna Nabór zakończony A.50 Technik technologii drewna 311922 A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2016-09-03 Szczegóły
Krawiec Nabór zakończony A.71 Krawiec 753105 A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2016-09-03 Szczegóły
Stolarz Nabór zakończony A.13 Stolarz - Wytwarzanie robót stolarskich Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2016-09-03 Szczegóły
Elektryk Nabór zakończony E.08 Elektryk 741103 E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2016-09-03 Szczegóły
Technik elektryk Nabór zakończony E.07 Technik elektryk - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Żoliborz Zespół Szkół nr 28 2016-09-02 Szczegóły
Technik ogrodnik Nabór zakończony R. 5 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla kwalifikacji R.5. „Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych” wyodrębnionych w zawodzie ogrodnik i technik ogrodnik Mokotów Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego 2016-09-01 Szczegóły
Technik architektury krajobrazu Nabór zakończony R 21 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla kwalifikacji R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu wyodrębnionej w zawodzie technik architektury krajobrazu Mokotów Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego 2016-09-01 Szczegóły
Technik archiwista Nabór zakończony A63 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Organizacja i prowadzenie archiwum Ochota Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 2016-09-01 Szczegóły
Złotnik - jubiler Nabór zakończony S.1 Array Żoliborz Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego 2016-09-01 Szczegóły
kucharz Nabór zakończony T6 kurs kwalifikacyjny Wola Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego 2016-09-01 Szczegóły
kucharz Nabór zakończony T6 Array Wola Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego 2016-09-01 Szczegóły
Krawiec Nabór zakończony A.71 A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych Mokotów Zespół Szkół Odzieżowych Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 2016-09-01 Szczegóły
kucharz Nabór zakończony T15 kurs kwalifikacyjny Wola Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego 2016-09-01 Szczegóły
Technik archiwista Nabór zakończony A63 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Organizacja i prowadzenie archiwum Ochota Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 2016-09-01 Szczegóły
Technik ogrodnik Nabór zakończony R. 5 Array Mokotów Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego 2016-09-01 Szczegóły
Złotnik - jubiler Nabór zakończony S.1 Złotnik-jubiler Żoliborz Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego 2016-09-01 Szczegóły
Technik budownictwa Nabór zakończony B.33 Kwalifikacyjny Kurs zawodowy B. 33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2016-06-22 Szczegóły
Technik budownictwa Nabór zakończony B.33 Array Wola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 2016-06-22 Szczegóły
Fototechnik Nabór zakończony A.20 Fototechnik - A.20 Rejestracja i obróbka obrazu Wola Zespół Szkół Fototechnicznych 2016-02-20 Szczegóły
Monter mechatronik Nabór zakończony E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych Praga Południe Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 2016-02-13 Szczegóły
Mechanik pojazdów samochodowych 723103 Technik pojazdów samochodowych 311513 Nabór zakończony M.18 M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Żoliborz Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego 2015-09-26 Szczegóły
Lakiernik 713201 Nabór zakończony M.28 M.28 Wykonywanie prac lakierniczych Żoliborz Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego 2015-09-26 Szczegóły
Fototechnik Nabór zakończony A.25 Fototechnik - A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych Wola Zespół Szkół Fototechnicznych 2015-09-19 Szczegóły
Ślusarz Nabór zakończony M.20 Ślusarz 722204 M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2015-09-05 Szczegóły
Elektryk Nabór zakończony E.07 Elektryk 741103 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2015-09-05 Szczegóły
Operator obrabiarek skrawających Nabór zakończony M.19 Operator Obrabiarek Skrawających 722307 M.19 Użytkowanie Obrabiarek Skrawających Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2015-09-05 Szczegóły
Technik elektryk Nabór zakończony E.08 Technik elektryk - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Żoliborz Zespół Szkół nr 28 2015-09-04 Szczegóły
Technik teleinformatyk Nabór zakończony E.12 Technik teleinformatyk - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Żoliborz Zespół Szkół nr 28 2015-03-07 Szczegóły
Technik technologii drewna Nabór zakończony A.50 Technik technologii drewna 311922 A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2015-02-21 Szczegóły
Technik technologii żywności Nabór zakończony T.16 Technik technologii żywności T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2015-02-14 Szczegóły
Technik mechanik Nabór zakończony M.19 Operator Obrabiarek Skrawających 722307 M.19 Użytkowanie Obrabiarek Skrawających Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2015-02-07 Szczegóły
Stolarz Nabór zakończony A.13 Stolarz 752205 A.13 Wytwarzanie Wyrobów Stolarskich Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2015-02-07 Szczegóły
Technik mechanik Nabór zakończony M.19 Array Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2015-02-07 Szczegóły
Technik teleinformatyk Nabór zakończony E.13 Technik teleinformatyk - Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich Żoliborz Zespół Szkół nr 28 2015-02-06 Szczegóły
Technik elektryk Nabór zakończony E.08 Technik elektryk - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Żoliborz Zespół Szkół nr 28 2015-02-06 Szczegóły
Cukiernik Nabór zakończony T.04 Cukiernik 751201 T.4 Produkcja Wyrobów Cukierniczych Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2015-01-17 Szczegóły
Elektryk Nabór zakończony E.08 Elektryk 741103 E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2014-10-11 Szczegóły
Technik rachunkowości Nabór zakończony A.36 Prowadzenie rachunkowości Wola Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych 2014-09-15 Szczegóły
Technik usług turystycznych. Nabór zakończony T13 K1.T13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych. Wola Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2014-09-13 Szczegóły
Technik usług turystycznych. Nabór zakończony T13 K1.T13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych. Wola Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2014-09-13 Szczegóły
Technik obsługi turystycznej Nabór zakończony TEST KCU K1. T13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych Wola Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2014-09-13 Szczegóły
Technik elektryk Nabór zakończony E.07 Technik elektryk - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych - tryb zaoczny Żoliborz Zespół Szkół nr 28 2014-09-01 Szczegóły
Technik ekonomista Nabór zakończony A35 Technik ekonomista - Prowadzenie i planowanie działalności gospodarczej Mokotów Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego 2014-09-01 Szczegóły
Technik ekonomista Nabór zakończony A35 Technik ekonomista - Prowadzenie i planowanie działalności gospodarczej Mokotów Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego 2014-09-01 Szczegóły
Technik elektryk Nabór zakończony E.7 Technik elektryk - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Żoliborz Zespół Szkół nr 28 2014-03-15 Szczegóły
Technik elektryk Nabór zakończony E.7 Array Żoliborz Zespół Szkół nr 28 2014-03-15 Szczegóły
Technik informatyk Nabór zakończony E.12 Technik informatyk - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Żoliborz Zespół Szkół nr 28 2014-03-01 Szczegóły
Cukiernik Nabór zakończony T.04 Cukiernik 751201 T.4 Produkcja Wyrobów Cukierniczych Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2013-10-25 Szczegóły
Stolarz Nabór zakończony A.13 Stolarz 752205 A.13 Wytwarzanie Wyrobów Stolarskich Praga Południe Centrum Kształcenia Praktycznego 2013-10-19 Szczegóły