Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Budżet oświaty

13 października, 2020 - 18:07
Liczba uczniów do projektu budżetu na 2021 r.
14 maja, 2020 - 14:32
Informacja w sprawie środków na zakup komputerów
14 lutego, 2020 - 11:34
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r.
27 listopada, 2019 - 09:10
Wzór projektu planu finansowego na 2020 r.
14 października, 2019 - 13:32
Ostateczna liczba uczniów do projektu budżetu na 2020 r.
30 lipca, 2019 - 11:00
Liczba uczniów do projektu budżetu na 2020 r.
18 lutego, 2019 - 13:24
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2018 r.
23 listopada, 2018 - 09:14
Wzór projektu planu finansowego na 2019 r.
12 października, 2018 - 13:26
Liczba uczniów do projektu budżetu na 2019 r.
30 kwietnia, 2018 - 10:05
Realizacja budżetu edukacji w 2017 roku
Wydatki m.st. Warszawy na edukację wyniosły w 2017 r. prawie 4 mld zł. W kwocie tej 3,6 mld zł to wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół i placówek oświatowych, natomiast 329 mln zł to wydatki majątkowe, dotyczące budowy i modernizacji obiektów oświatowych.

Strony