Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Budżet oświaty

23 listopada, 2018 - 09:14
Wzór projektu planu finansowego na 2019 r.
12 października, 2018 - 13:26
Liczba uczniów do projektu budżetu na 2019 r.
30 kwietnia, 2018 - 10:05
Realizacja budżetu edukacji w 2017 roku
Wydatki m.st. Warszawy na edukację wyniosły w 2017 r. prawie 4 mld zł. W kwocie tej 3,6 mld zł to wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół i placówek oświatowych, natomiast 329 mln zł to wydatki majątkowe, dotyczące budowy i modernizacji obiektów oświatowych.
12 lutego, 2018 - 14:20
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2017 r.
8 lutego, 2017 - 10:25
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2016 r.
8 lutego, 2016 - 13:20
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2015 r.

Strony