Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Festiwal Fredrowski "Mocium Panie"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 9 stycznia, 2017 - 11:14
zaktualizowany: poniedziałek, 9 stycznia, 2017 - 11:14
Festiwal odbywa się pod hasłem „Warszawskie ślady Aleksandra hr. Fredry”

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie zaprasza młodzież i dorosłych - w wieku od 9 do 20 lat - do udziału w Festiwalu Fredrowskim ,,Mocium Panie” poświęconemu pamięci Andrzeja Łapickiego.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia są szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz domy, centra kultury i szkoły artystyczne.


Deklaracje uczestnictwa w festiwalu należy zgłosić do 31 marca 2017 r.


Więcej informacji www.festiwalmociumpanie.pl