Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawski Tydzień Edukacyjny poświęcony Januszowi Korczakowi 26-30 listopada 2012 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 22 listopada, 2012 - 15:10
zaktualizowany: piątek, 12 lipca, 2013 - 11:10
Biuro Edukacji podsumowując Rok Janusza Korczaka zaprasza warszawskie szkoły do udziału w Warszawskim Tygodniu Edukacyjnym poświęconym Januszowi Korczakowi (26-30 listopada br.) oraz do Plebiscytu na najbardziej aktywną szkołę w Roku Janusza Korczaka.

Konferencja dla nauczycieli inaugurująca  Warszawski Tydzień Edukacyjny poświęcony Januszowi Korczakowi  

26 listopada 2012 r.

Plebiscyt na najbardziej aktywną szkołę w Roku Janusza Korczaka

Rok 2012 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Janusza Korczaka. Warszawskie szkoły, przedszkola i placówki w aktywnie włączyły się w obchody Roku Korczaka realizując wiele ciekawych projektów edukacyjnych, które zakładały popularyzację wiedzy o życiu i dokonaniach Starego Doktora, promocję praw dziecka, przybliżenie literatury dziecięcej jego autorstwa oraz oparcie się w pracy dydaktyczno-wychowawczej na doktrynie myśli pedagogicznej przez niego sformułowanej. Efekty Państwa działań edukacyjnych są bardzo ważne i przyczyniają się do podtrzymywania pamięci o prekursorze walki o prawa dziecka, twórcy nowoczesnego systemu wychowania, opartego na różnych formach dziecięcego samorządu, lekarzu z wykształcenia i zawodu, pisarzu z talentu, wychowawcy i pedagogu z powołania i wyboru a także wielkim miłośniku Warszawy.

Biuro Edukacji podsumowując Rok Janusza Korczaka zaprasza warszawskie szkoły do udziału w Warszawskim Tygodniu Edukacyjnym poświęconym Januszowi Korczakowi (26-30 listopada br.) oraz do Plebiscytu na najbardziej aktywną szkołę w Roku Janusza Korczaka.

Warszawski Tydzień Edukacyjny  rozpocznie  konferencja dla nauczycieli zorganizowana w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Jezuickiej 4. W załączeniu program konferencji – załącznik nr 4.

Udział w tych inicjatywach ma na celu podsumowanie dotychczasowych działań oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej dotyczącej  wielkiego pedagoga. Zachęcamy Państwa  do przeprowadzenia tematycznych zajęć edukacyjno – wychowawczych poświęconych Staremu Doktorowi. Wsparciem dla Państwa działań będą przygotowane przez doradców metodycznych scenariusze zajęć edukacyjno – wychowawczych dla różnych poziomów nauczania, zamieszczone na stronie www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Zaproszenia - Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

Podczas Warszawskiego Tygodnia Janusza Korczaka chcielibyśmy zachęcić Państwa do działań z nim związanych.

Do bibliotek szkolnych gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych zostanie przekazana za pośrednictwem Wydziałów Oświaty i Wychowania książka Macieja Sadowskiego „Janusz Korczak Fotobiografia”. Na jej podstawie zostały opracowane scenariusze zajęć edukacyjnych i lekcji przedmiotowych. Książka otrzymała nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej za książkę września. Maciej Sadowski, autor albumu, określa fotobiografię jako nowy gatunek edytorski, który odpowiada na współczesną potrzebę odbioru kultury za pośrednictwem obrazu.

Kolejną propozycją uatrakcyjniającą przekaz o Januszu Korczaku jest film „Kochana Pani Stefa”, przygotowany przez  Fundację im. prof. Mojżesza Schorra. Reportaż o Stefanii Wilczyńskiej - najbliższej współpracownicy Janusza Korczaka, przybliża postać współzałożycielki  Domu Sierot i wielkiej nauczycielki. Film dostępny jest na stronie internetowej Biura Edukacji oraz na YouTube.

Niezwykle cenną inicjatywą wsparcia działań szkół podczas Warszawskiego Tygodnia Edukacyjnego poświęconego Januszowi Korczakowi wykazały się warszawskie instytucje - Ośrodek Dokumentacji i Badań KORCZAKIANUM – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Dom Spotkań z Historią, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów Polskich, które przygotowały specjalną, unikatową ofertę edukacyjną. Szczegóły tej wyjątkowej propozycji znajdują się w załączniku nr 1.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Warszawskim Tygodniu Edukacyjnym poświeconym Januszowi Korczakowi poprzez przeprowadzenie lekcji tematycznych, zajęć wychowawczych i dydaktycznych promujących osobę Janusza Korczaka oraz jego dokonania m.in. w sferze społecznej oraz przybliżenie jego książek.

Kulminacją działań edukacyjnych w warszawskiej oświacie poświęconych Januszowi Korczakowi będzie Plebiscyt na najbardziej aktywną  szkołę w Roku Janusza Korczaka, ogłoszenie jego wyników nastąpi przed feriami zimowymi. Ideą plebiscytu jest podsumowanie i promocja działań edukacyjnych wpisujących się w obchody Roku Korczaka prowadzonych w warszawskich szkołach. Szczegółowy opis konkursu w załączniku nr 2 oraz karta zgłoszenia w załączniku nr 3.

Mamy nadzieję, że idee Korczaka są obecne w życiu warszawskich szkół, stąd w kolejnych latach będziemy w różnych formach wracać do postaci wielkiego pedagoga, zachęcając szkoły do podejmowania działań wolontariackich, promowania praw człowieka i popularyzowania jego dorobku.

Osobą prowadzącą oba projekty w Biurze Edukacji jest pani Ewa Listkowska, tel. 22 4433543, e-mail: elistkowska@um.warszawa.pl.

Ogromnie liczę na Państwa zaangażowanie w przedstawione inicjatywy.

                                                                                  Joanna Gospodarczyk
                                                                                              Dyrektor
                                                                                        Biura Edukacji
                                                                                  Urzędu m.st. Warszawy

Pliki do pobrania: