Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

"Dobre praktyki wychowawcze. Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 3 czerwca, 2016 - 11:09
zaktualizowany: piątek, 3 czerwca, 2016 - 11:17
"Dobre praktyki wychowawcze. Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka"
Relacja z konferencji

31 maja 2016 r., w przeddzień Dnia Dziecka, odbyła się konferencja połączona z warsztatami, poświęcona praktykom wychowawczym w szkołach opartych na pedagogice korczakowskiej.

 

Konferencja pt. "Dobre praktyki wychowawcze. Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka" zorganizowana została w związku z trwającą III edycją Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka.

Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy i nauczyciele z warszawskich placówek, którzy na co dzień wdrażają idee pedagogiki Janusza Korczaka, a których szkoły i placówki chciałyby ubiegać się o przyznanie wyróżnienia w ramach tegorocznej edycji Nagrody.

 

Konferencję otworzył Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński. Wykład inauguracyjny pt. „Program wychowawczy szkoły – formalny dokument czy efekt społecznej negocjacji” wygłosiła prof. Małgorzata Żytko z Wydziału Pedagogicznego UW. Następnie Zastępca Dyrektora Biura Edukacji - Mirosław Sielatycki zaprezentował wyniki badania dotyczącego postrzegania klimatu szkoły przez warszawskich uczniów. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy konferencji opracowali mapy dla pojęć – obszarów - wokół których koncentruje się Nagroda - tj. „podmiotowość”, „samorządność”, „prawa dziecka”, „postawa nauczyciela”, „uzdolnienia”, „rozwiązywanie problemów”.

Spotkanie podsumowali członkowie Kapituły, dzieląc się z uczestnikami cennymi radami wynikającymi z doświadczeń poprzednich edycji.

 

Szkoły i placówki planujące ubieganie się o wyróżnienie w ramach Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka zachęcamy do zapoznania się z materiałem, informacjami dotyczącymi zasad ubiegania się o nagrodę (znajdującymi się w poprzednich postach) oraz do udziału w konsultacjach organizowanych przez WCIES, w tym:

 

konsultacjach indywidualnychdotyczących założeń formalnych i organizacyjnych Nagrody – od 1 czerwca do 24 czerwca 2016 r.

Podczas stałych dyżurów doradców metodycznych z Zespołu zadaniowego ds. upowszechniania założeń Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka, po wcześniejszym umówieniu.

 

Małgorzata Bykowska (malgorzata.bykowska@wcies.edu.pl)

 

Zofia Komorowska (zofia.komorowska@wcies.edu.pl)

 

Małgorzata Posłuszna (malgorzata.posluszna@wcies.edu.pl)

 

Alicja Reda (alicja.reda@wcies.edu.pl)

 

Bożena Szpunar – Zdrojek (bozena.szpunar.zdrojek@wcies.edu.pl)

 

Beata Zielińska (beata.zielińska@wcies.edu.pl)

 

konsultacjach grupowych – 16 czerwca 2016 r., w godz. 14.30 – 17.00

Ich celem będzie analiza i praca wokół problemów powstałych w trakcie opracowywania formularza zgłoszenia o uhonorowanie Warszawską Nagrodą Wychowawczą imienia Janusza Korczaka.

Zapisy w systemie rejestracji od 1 czerwca br.: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Warszawska-Nagroda-Wychowawcza-im-Janusza-Korczaka?podglad=bnkvhjkf7hrjksd7fdhsvkxcvxckvx

 

Przypominamy, że termin składania formularzy wraz z załącznikami upływa 31 lipca 2016 r.

 

Osoba do kontaktu w Biurze Edukacji: Dorota Popowska; (22) 44 33 563; dpopowska@um.warszawa.pl

Osoba do kontaktu we WCIES: Izabela Witczak; (22) 628 67 64 w. 17; izabela.witczak@wcies.edu.pl