Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

III Gala Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 11 października, 2016 - 14:48
zaktualizowany: piątek, 26 maja, 2017 - 15:07
Nagroda Korczakowska
Dobre przykłady wychowawcze – warszawskie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe nagrodzone na III Gali Warszawskiej Wychowawczej Nagrody im. Janusza Korczaka, 10 października 2016 roku.

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka to nagroda o charakterze prestiżowym, ustanowiona w celu wyróżnienia warszawskich przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych poszukujących własnych, innowacyjnych rozwiązań wychowawczych oraz inspirowania nauczycieli, wychowawców i opiekunów współcześnie transponowaną myślą pedagogiczną Janusza Korczaka, a także promocji idei szkoły otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – takiej, która dostrzega potrzeby uczniów i oczekiwania ich rodziców, potrafi wykorzystać potencjał nauczycieli, potrafi rozwiązywać problemy wychowawcze, jest wrażliwa na specyfikę najbliższego środowiska.

Nagroda wzmacnia  rangę wychowania w placówkach oświatowych i dzięki powiązanych z nią takich programów jak realizowana przez WCIES Akademia Wychowawców, daje wsparcie w tym zakresie nauczycielom.

 

Gala wręczenia Wyróżnień III edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka odbyła się 10 października 2016 roku w Starej Prochowni Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Boleść 2.

Tegoroczną Galę swoim wystąpieniem otworzył Włodzimierz Paszyński – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. W murach Starej Prochowni, placówce wychowania kulturalnego warszawskiej młodzieży, o wychowaniu rozmawiali nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie, rodzice, naukowcy oraz członkowie Kapituły Nagrody. Przebieg Gali moderowali dr Aleksandra Piotrowska – psycholog dziecięcy oraz Artur Wolski – warszawski animator kultury. W rozmowie uczestniczyli m.in.: artystka estradowa i autorka książek dla dzieci – Katarzyna Pakosińska oraz aktor posiadający świeże doświadczenia uczniowskie – Józef Pawłowski, którzy czytaniem fragmentów dzieł Janusza Korczaka, inspirowali toczącą się rozmowę o wychowaniu.

 

Laureatami III edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka, która odbyła się w roku szkolnym 2015/2016, zostały następujące placówki:

w kategorii przedszkola: Przedszkole Integracyjne Nr 209, ul. Deotymy 52, Wola

w kategorii szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Balkonowa 4, Targówek

w kategorii gimnazja: Gimnazjum Nr 10 im. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Limanowskiego 9, Mokotów

w kategorii inne placówki: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 "Kąt" ul. Zorzy 17, Wawer

 

Przedszkola, szkoły i inne placówki, które wzięły udział w konkursie były oceniane przez Kapitułę w składzie:

Pani Barbara Janina Sochal – Przewodnicząca Kapituły; Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

Pani Marta Ciesielska – Kierownik KORCZAKIANUM, pracowni naukowej Muzeum Warszawy

Pani Teresa Ogrodzińska - Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Pani Katarzyna Koszewska - Kierownik Wydziału w Warszawie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Pani Monika Werwicka - Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11

Pan Janusz Kostynowicz - Doradca Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy ds. społecznych

 

Wszystkie placówki ubiegające się o Nagrodę zasługują na uznanie oraz wyróżnienie, gdyż opisywane przez nie praktyki wychowawcze świadczą o namyśle, refleksyjności oraz potrzebie zwiększenie własnej efektywności w obszarze wychowania.

W roku szkolnym 2015/2016 o Nagrodę wychowawczą – poza ww. Laureatami – ubiegały się:

Szkoła Podstawowa Nr 298 im. Jana Kasprowicza

Szkoła Podstawowa Nr 185 im. UNICEF

Przedszkole Nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I

Szkoła Podstawowa Nr 356

Przedszkole nr 306 "Mali optymiści"

Przedszkole Nr 345 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945

Przedszkole Nr 334 im. Jasia i Małgosi

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7

Przedszkole Nr 124

Przedszkole Nr 172 im. Danuty Wawiłow

Zespół Szkół Specjalnych nr 85

 

Statuetkę zaprojektowała i wykonała Dorota Wójcicka-Żurko – artysta plastyk, zawodowo związana z Państwowym Ogniskiem Artystycznym Nowolipki.

 

Zamykając uroczystość, Mirosław Sielatycki – Zastępca Dyrektora Biura Edukacji – zainaugurował jednocześnie IV edycję Warszawskiej Wychowawczej Nagrody im. Janusza Korczaka.

Źródło informacji: 
Autor treści: