Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawska nagroda wychowawcza imienia Janusza Korczaka

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 23 października, 2013 - 09:01
zaktualizowany: środa, 23 października, 2013 - 13:53
Miasto stołeczne Warszawa doceniając starania szkół w sferze wychowania w uznaniu zasług wybitnego obywatela Warszawy ustanowiło Warszawską Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka. Patron Nagrody był prekursorem walki o prawa dziecka, twórcą nowoczesnego, antyautorytarnego systemu wychowania, lekarzem z wykształcenia i zawodu, pisarzem z talentu, a przede wszystkim wychowawcą i pedagogiem z powołania i wyboru.

Nagroda będzie wyróżnieniem dla warszawskich przedszkoli, szkół i placówek, poszukujących własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania. Celem przyznawania Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka  jest jednocześnie inspirowanie nauczycieli i wychowawców ciągle aktualną myślą pedagogiczną Janusza Korczaka oraz zachęta do czerpania z dorobku jego pedagogiki. Przyznając Nagrodę m.st. Warszawa będzie promować ideę szkoły otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej - szkoły zauważającej potrzeby uczniów i oczekiwania ich rodziców, potrafiącej wykorzystać potencjał nauczycieli i wrażliwej na specyfikę najbliższego środowiska.  Nagroda przyczyni się do wskazywania skutecznych rozwiązań w procesie wychowania, tworzenia warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwoju uczniów, wsparcia ich pasji i zainteresowań. Najlepsze rozwiązania będą promowane przez Biuro Edukacji jako przykłady dobrych praktyk z intencją ich upowszechniania w innych szkołach i placówkach oświatowych. Będzie to jednocześnie element promocji warszawskiej oświaty w kraju i zagranicą, jako depozytariusza i twórczego realizatora myśli pedagogicznej Janusza Korczaka.

I edycja nagrody rozpoczęła się w roku szkolnym 2013/2014. Szkoły i placówki będą mogły aplikować o przyznanie nagrody do 31 lipca 2014 r.

Nagroda będzie przyznawana w pięciu kategoriach:

a)      przedszkola,
b)      szkoły podstawowe,
c)      gimnazja,
d)      szkoły ponadgimnazjalne,
e)      inne placówki.

Laureatów I edycji konkursowej Warszawskiej Nagrody wychowawczej imienia Janusza Korczaka poznamy w października 2014 r. podczas gali w Ośrodku Dokumentacji i Badań „Korczakianum” – Oddziale Muzeum Historycznego m.st. Warszawy – dawnym Domu Sierot założonym przez Janusza Korczaka.
 Szczegółowy regulamin konkursu przyznawania nagrody został określony w Zarządzeniu Nr 4526/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 czerwca 2013 r. Do Kapituły Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka zaproszone zostały osoby, które poprzez swój dorobek pedagogiczny i praktyczne dokonania w sferze wychowania są autorytetami w tej dziedzinie, a także znawcami teorii pedagogicznej Janusza Korczaka.

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
Plik Regulamin23.28 KB
Plik Formularz zgłoszeniowy 12.12 KB
Plik Kapituła18.29 KB