Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

II Gala Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 9 października, 2015 - 12:53
zaktualizowany: piątek, 9 października, 2015 - 13:49
W roku szkolnym 2014/2015 odbyła się II edycja konkursu dla warszawskich przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych poszukujących własnych, innowacyjnych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania.

Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka ma charakter prestiżowy i podkreśla skuteczną działalność wychowawczą placówek. Celem jej przyznawania jest inspirowanie nauczycieli i opiekunów myślą pedagogiczną Janusza Korczaka w procesie wychowawczym oraz praktyczne czerpanie z jego pedagogiki. Miasto Stołeczne Warszawa przyznając ją chce promować ideę przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych otwartych, mądrych, przyjaznych i twórczych, czyli takich, w których dostrzega się potrzeby uczniów i oczekiwania ich rodziców, potrafi wykorzystać potencjał nauczycieli i pamięta się o specyfice najbliższego środowiska. Nagroda ma na celu także wzmacnianie rangi wychowania w procesie edukacji oraz tworzenie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwoju uczniów, wsparcia ich pasji i zainteresowań.

Gala wręczenia Wyróżnień II edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka odbyła się 8 października 2015 roku w Starej Prochowni Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Boleść 2.

Laureatami II edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka, która odbyła się w roku szkolnym 2014/2015, zostały następujące placówki:

 • Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina”,
 • Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków,
 • Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi „Przy Łazienkach Królewskich”.

Nagrody dyrektorzy otrzymali z rąk Minister Edukacji Narodowej - Joanny Kluzik – Rostkowskiej i Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego.

W debacie o wychowaniu udział wzięli: Joanna Kluzik – Rostkowska - Minister Edukacji Narodowej, Dorota Sokołowska - Mazowiecki Kurator Oświaty, Dorota Zawadzka Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka i Małgorzata Żuber – Zielicz – Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny oraz dyrektorzy nagrodzonych placówek: Marzena Jantas, Wioletta Krzyżanowska i Małgorzata Kułaczkowska Debatę moderował pan Wojciech Lasota - Prezes Fundacji Korczakowskiej.

Przedszkola, szkoły i inne placówki, które wzięły udział w konkursie były oceniane przez Kapitułę w składzie:

 1. Marta Ciesielska – Kierownik Ośrodka Dokumentacji i Badań Korczakianum Oddziału Muzeum Warszawy;
 2. Katarzyna Koszewska – Kierownik Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
 3. Janusz Kostynowicz – Doradca Prezydenta m.st. Warszawy;
 4. Teresa Ogrodzińska – Prezeska zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego;
 5. Barbara Sochal – Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka;
 6. Monika Werwicka – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 11 w Warszawie.

Szacunek, wartości i relacje to najważniejsze cechy wychowania podkreślali zaproszeni goście podczas uroczystości. Cieszę się, że potrafimy pracować z dziećmi i młodzieżą w każdym wieku pomagając Im wydobywać z Nich to co najlepsze podkreślała pani Minister.

Zdaniem laureatów wychowanie to twórczy proces, w którym biorą udział nauczyciele i rodzice. Ideą szkoły są zawsze szczęśliwe i bezpieczne dzieci. Wychowanie powinno być oparte na wzajemnym szacunku, relacjach i wartościach.

Serdecznie gratulujemy! Witamy w powiększającym się gronie laureatów.

Jednocześnie zachęcamy kolejne przedszkola, szkoły i inne placówki do ubiegania się o Warszawską Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka w III edycji konkursu w roku szkolnym 2015/2016.