Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 4 maja, 2017 - 14:29
zaktualizowany: czwartek, 4 maja, 2017 - 14:30
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 2017; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawa

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/organizacja-wypoczynku-letniego-dzieci-i-m-odzie-y-2017-otwarty-konkurs-ofert-przep

Autor treści: